Het vlees

Ieder mens heeft zich wel eens afgevraagd welk dier hij of zij zou willen zijn. In die keus spelen verschillende criteria een rol, zoals het uiterlijk, de mate van vrijheid of de overlevingskans. Alle dieren hebben voor- en nadelen. Zo lijkt het prachtig een cheeta te zijn, die met honderd kilometer per uur sierlijk door de savanne rent. Maar de cheeta is ook een roofdier dat andere dieren verscheurt. Een zebra op de rug springen en omleggen lijkt mij wel iets om een keer te hebben meegemaakt, maar uiteindelijk zou ik toch liever een herbivoor willen zijn.

Een dier moet een zekere mate van individualiteit hebben. Het lijkt mij niets om een mier of een sardine te zijn. Met schapen heb ik ook weinig. Hun aaibaarheidsfactor ligt weliswaar hoog, maar ze zijn altijd angstig en nemen zelden eigenhandig beslissingen. Vogels zijn altijd aantrekkelijk geweest vanwege de vrijheid die wij ze toedichten. Daar zweven ze hoog in de lucht, ongrijpbaar voor menselijke handen. Wij hebben een verlengstuk van onze hand, het geweer, nodig om ze naar beneden te halen.

Toch heeft het mij nooit zo aangesproken om een vogel te zijn. Het oog van de vogel bevalt me niet. Het drukt niets uit, ik bespeur geen gevoelens. Bovendien heb ik wel eens een film gezien over de stern. Die fourageert op de Noordpool, vliegt vervolgens naar de Zuidpool om te broeden en vliegt in hetzelfde jaar weer terug naar de Noordpool. Het kan ook andersom zijn. De stern is een absolute workaholic, die nooit rust heeft en een bijzonder zwaar leven leidt. Al dat getrek is niets voor mij. Dan ben ik liever een beer die in zijn hol een winterslaap doet, al bestaat natuurlijk het gevaar dat je wordt gevangen voor een circus of een dierentuin.

Een allesoverheersende factor is de overlevingskans. Die is enerzijds genetisch bepaald. Als een eendagsvlinder zou ik niet tevreden zijn, ook al is die ene dag gevuld met het hoogste geluk. Een mus wordt gemiddeld vijf en een pelikaan dertig jaar, dus die keus is niet moeilijk. Anderzijds is de overlevingskans van het dier sterk afhankelijk van de relatie die zijn soort heeft met de mens.

Welk dier kan zich veilig wanen? Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de huisdieren. Tegenwoordig worden huisdieren zo'n beetje behandeld als mensen, compleet met haarspoelingen, baarmoederoperaties en gourmet-diners, bestaande uit het vlees van andere dieren. Wat ook bestaat: rolstoelen voor gehandicapte katten, maar dat is weer een ander verhaal. Voor zijn veiligheid moet het huisdier wel een deel van zijn vrijheid en zijn zelfrespect inleveren. Dat kan allemaal meevallen en soms kom je terecht in een gezin waar de rechten van het dier hoog staan aangeschreven, maar ik stel nog hogere eisen aan het dierenleven.

Als dier is het een groot voordeel wanneer jouw soort eerst bijna is uitgeroeid en vervolgens wordt beschermd. Een paar jaar geleden werd jacht gemaakt op stropers van neushoorns. Vanuit helikopters werd er naar beneden geschoten en verscheidene stropers kwamen daarbij om. Men vond dat, geloof ik, het verdiende loon voor de stropers. Het is een van de zeldzame gevallen waarin het leven van een dier meer telt dan dat van een mens. Vooral als witte neushoorn ben je tegenwoordig goed af. Je bent zo zeldzaam dat je aan alle kanten wordt beschermd. Daarbij zie je er erg mooi uit en word je gemiddeld zo'n vijftig jaar, toch een mooie leeftijd. Alleen je aaibaarheidsfactor is wat aan de lage kant, maar dat kan jou niet schelen.

Wij komen nu bij het verschrikkelijke lot dat de dieren treft die geschikt worden geacht voor de consumptie. In principe dienen alle dieren voor de consumptie, maar sommige dieren zijn meer consumptiedieren dan andere. Zou u een koe willen zijn? Eerst leef je een aantal jaren in tamelijke geborgenheid, tenminste als je genoeg melk geeft en niet als kistkalf bent uitgezocht. Dan word je plotseling gedood, maar wat is het verschil met het konijn dat door de havik wordt gegrepen? Het woord is: vernietiging. In feite was het woord altijd vernietiging, alleen heette het slachten.

Geef de koeien een eigen staat, ergens midden in de woestijn, en zorg ervoor dat ze daar in vrede kunnen leven met de varkens en de geiten.

    • Max Pam