Feyenoord trotseert toorn overige clubs

ZEIST, 29 MAART. Feyenoord trotseert de toorn van het betaald voetbal en gaat bij de rechter in hoger beroep tegen de uitspraak van de Utrechtse vice-president over het sportkanaal. Als deze juridische stap geen bevredigend resultaat oplevert zal Feyenoord desnoods tot de Europese Commissie wenden of in Nederland een bodemprocedure beginnen. Feyenoord wil dat een thuisclub meer zeggenschap krijgt over zijn eigen tv-rechten. In afwachting daarvan onderzoeken de Rotterdammers of het mogelijk is de camera's van het sportkanaal vanaf augustus uit De Kuip te weren.

Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik vertolkte gisteravond de rol van Don Quichotte bij de buitengewone algemene vergadering betaald voetbal in Zeist. Als enige bleef hij zich hardnekkig verzetten tegen het contract dat de KNVB afsloot over de tv-rechten met het sportkanaal. Alle andere clubs gaven het bestuur groen licht om het voorlopige contract volgende week om te zetten in een definitieve verbintenis.

Ajax is nog steeds tegen het sportkanaal maar legde zich schoorvoetend neer bij de meerderheid, hoewel de Amsterdamse club een voorbehoud maakte op één onderdeel. Ajax wil zelfgemaakte beelden, voor de videoschermen in de Amsterdam Arena, kunnen doorverkopen aan zendgemachtigden. Conform de huidige overeenkomst moeten de revenuen daarvan worden overgemaakt aan het sportkanaal. In een onderhoud met een afvaardiging van het sectiebestuur moet het laatste bezwaar van Ajax tegen de nieuwe sportzender worden weggenomen. “Wij zullen ons op dit punt redelijk star opstellen”, beloofde voorzitter Michael van Praag.

Van den Herik heeft gisteravond een afspraak gemaakt met sectie-voorzitter Jos Staatsen. Beide bestuurders wensen een verzoeningsgesprek, maar of ze het eens worden is twijfelachtig. Feyenoord blijft volharden in zijn standpunt. Van den Herik: “Het gaat ons nog steeds om het principe. Wij willen weten wie nu de baas is in het stadion. Ik vond het niet galant om het besluit in hoger beroep te gaan, al eerder dan vanavond bekend te maken. Maar op weg naar de rechtszaal voor de uitspraak van het kort geding hoorde ik de advocaat van de KNVB zeggen dat de bond Feyenoord weleens even zou aanpakken als wij zouden verliezen. Toen stond mijn besluit al vast. Het hoger beroep in de zaak-Jol heeft mij alleen maar gesterkt in die gedachte. Je moet nu vechten voor je rechten, want straks krijg je ze nooit meer terug.”

Feyenoord wekte met zijn standpunt de ergernis van veel andere clubs. De uitkomst van het onderzoek naar de zogeheten letter of intent was dat het sectiebestuur geen enkele blaam trof in de uitvoering van het verkregen mandaat. Een aantal wensen van de vergadering werd door het sectiebestuur ingewilligd. Over pay-per-view bestond al geen twijfel meer. Die rechten zijn nog vrij.

Overige exploitatievormen van beeldmateriaal, zoals CD-i, CD-Rom en Internet zijn uit het contract gehaald. Ze stonden er volgens Ajax-bestuurslid Uri Coronel aanvankelijk wél in. Ook deed het sectiebestuur een knieval met betrekking tot live-uitzendingen. Aanvankelijk zou het besluit om een wedstrijd rechtstreeks op de buis te brengen, in overleg worden genomen met de thuisclub. Nu mag die club dat zelf bepalen, aan de hand van de toeschouwersaantallen.

Vitesse-voorzitter Karel Aalbers was van mening dat de straatvechtersmentaliteit van zijn collega Van den Herik niet past bij een topclub. Aalbers vindt dat de Rotterdamse club zich moet neerleggen bij de meerderheid van de vergadering. “Dan wordt Feyenoord vanzelf weer een normale club.” Van Praag reageerde voor zijn collega Van den Herik. “Aalbers moet bij zichzelf te rade gaan. De eredivisieclubs hebben in Nijmegen een commissie ingesteld met als woordvoerder Roda-voorzitter Theo Pickée. Wat schetst mijn verbazing, als blijkt dat Aalbers voortdurend de media te woord staat. Zo jaagt hij weer anderen tegen zich in het harnas.”

Het paste allemaal niet in de doelstelling van Staatsen, die zich op weg naar Zeist had voorgenomen de eenheid te herstellen in het betaald voetbal. De provocatie van Feyenoord werd door de sectie-voozitter “tot in het diepste betreurd”. De jurist Staatsen voegde er snel aan toe: “Hoewel elk lid het goede recht heeft deze stappen te nemen.”

Bij de overgrote meerderheid van de clubs bespeurde Staatsen echter de intentie om binnen de bond de solidariteit te bewaren. Van den Herik grijnzend: “Wij brengen met onze actie geen schade aan bij andere clubs. Waar mogelijk zullen we solidair zijn.” En Van Praag: “Het opbrengen van een solidariteitsgevoel is niet altijd simpel voor Ajax. Want met ons is niemand loyaal.”

Het bestuur betaald voetbal liet de clubs weten dat het contract van de NOS met NOC*NSF, waardoor de rechten van de overige sporten behalve voetbal en tennis in handen zijn gekomen van de publieke omroepen, niet de zorg is van de KNVB maar van het sportkanaal. De nieuwe zender zou voor 75 procent andere sporten in beeld brengen. Wie, hoe en tegen welke prijs het sportkanaal beelden gaat doorgeven, blijft voorlopig onduidelijk. Staatsen verwees naar presentatie van de zender op 4 april.

    • Erik Oudshoorn