Extra bate stuwt winst Delft Instruments op

Delft Instruments heeft vorig jaar de netto winst zien stijgen van 6,9 miljoen tot 16,3 miljoen gulden. De winst per aandeel verdubbelde ruimschoots van 1 gulden naar 2,24 gulden. Voor het eerst sinds 1989 wordt voorgesteld dividend uit te keren. Het voorstel luidt twee kwartjes per aandeel.

De winststijging is niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortgekomen. De 4,4 miljoen bijzondere lasten van 1994 maken in 1995 plaats voor 7 miljoen gulden aan bijzondere baten. Het bedrijfsresultaat bleef achter bij de verwachtingen en daalde van 29 miljoen tot 23 miljoen.

De omzet steeg met 4 procent tot 473 miljoen gulden. Door de volledige consolidatie van Nucletron (1994 alleen tweede halfjaar) was de stijging geheel te danken aan de medische sector. De orderportefeuille bleef goed gevuld en dit was ook de eerste maanden van dit jaar het geval. Aan onderzoek en ontwikkeling werd 43 miljoen besteed.

Het personeelsbestand, dat eind vorig jaar 1600 bedroeg, zal in 1996 per saldo iets stijgen.