Correcties & Aanvullingen

Maanlanding

Bij het artikel 'Kennis in de schaduw van morgen' (in de krant van donderdag 28 maart, Wetenschap & Onderwijs pagina 4) werd in een fotobijschrift als datum van de maanwandeling door astronaut Buzz Aldrin 'juni 1969' genoemd. Dit moet zijn juli 1969. De maanlander Eagle van Apollo 11, met aan boord de astronauten Armstrong en Aldrin, landde op 20 juli 1969 om 20.17 (Greenwich Mean Time) op de maan. Armstrong stapte als eerste mens op de maan op 21 juli 2.56 GMT (In de Verenigde Staten dus op 20 juli, 21.56 Eastern Daylight Time). 'Buzz' Aldrin stapte kort daarna naar buiten. Na een verblijf van 21 uur en 36 minuten vertrok de Eagle weer, met achterlating van onder andere een Amerikaanse vlag en met medeneming van bijna 22 kilo maanstof en -stenen.

Lesgeld

In het bericht Lesgeld middelbare scholen omhoog (in de krant van donderdag 28 maart, pagina 3) staat dat ongeveer 500.000 leerlingen voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs volgen. Dit is onjuist. Er zijn in dit type onderwijs 500.000 leerlingen van 16 jaar en ouder voor wie verplicht lesgeld moet worden betaald, in totaal telt dit onderwijs ruim 1,1 miljoen leerlingen.