Besluiten EU niet unaniem; VVD oneens met Bolkestein inzake Europa

DEN HAAG, 29 MAART. VVD-leider F. Bolkestein krijgt in eigen gelederen steeds meer kritiek op zijn standpunt over de Europese besluitvorming.

Zowel de liberale fractie in het Europees parlement als de VVD-fractie in de Eerste Kamer wijst Bolkesteins standpunt af, dat unanimiteit in de Europese besluitvorming gehandhaafd moet blijven. Gisteren werd een motie van die strekking van VVD en GPV in de Tweede Kamer verworpen.

Vanmorgen zei G. de Vries, voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement, op Radio 1 “verrast” te zijn dat Bolkestein zich afzet tegen het kabinetsstandpunt dat in de Europese Unie voortaan bij meerderheid besloten moet kunnen worden. Hiermee dient de verlamming in de Europese besluitvorming die soms optreedt door het nu nog geldende unanimitetsbeginsel, te worden doorbroken. “Het verrast mij dat de Tweede-Kamerfractie zich daar zo tegen afzet”, aldus De Vries. “De VVD zit in het kabinet. Dan moet je je toch wat meer solidair tonen met jouw vrienden en geestverwanten in het kabinet.”

De Vries wees er op dat de onmacht van Europa om een rol van betekenis te spelen in de beëindiging van het Bosnisch conflict laat zien dat “Europa meer behoefte heeft aan lef, aan durf en aan daadkracht in de buitenlandse politiek”. “Iedereen ziet dat Europa in de buitenlandse politiek niets voorstelt. Wij heben onszelf daar monddood gemaakt, wij hebben onszelf daar de handen op de rug gebonden, omdat over elk klein besluit vijftien landen het eens moeten worden.”

VVD-senator W. van Eekelen - woordvoerder Europese politiek in de Eerste-Kamerfractie van de VVD - zei vanmorgen het met De Vries eens te zijn dat Europa behoefte heeft aan een effectievere besluitvorming op buitenlands-politiek terrein. Van Eekelen, oud-minister en oud-secretaris-generaal van de West-Europese Unie, zei dat “het probleem is met Bolkestein dat hij te veel naar Engeland kijkt. Maar die willen niets met Europa.”

Van Eekelen heeft gisteren als voorzitter van de Europese Beweging een gesprek gevoerd met Bolkestein. Daarin heeft Van Eekelen een oplossing bepleit “waar Bolkestein, geloof ik, niet om staat te springen”. Hij stelde voor om af te stappen van de unanimiteitsregel en op een besluitvorming met “meerdere snelheden” over te gaan. Groepen Europese landen zouden de gelegenheid moeten krijgen bepaalde dingen te ondernemen zonder de andere Europese partners te verplichten zich daarbij aan te sluiten. Van Eekelen zei te verwachten dat iets dergelijks ook het resultaat zal zijn van de Intergouvernementele Conferentie die vandaag in Turijn is begonnen.