AVR moet 64.000 kadavers vernietigen

ROTTERDAM, 29 MAART.De ministeries van VROM en Landbouw hebben de Afvalverwerking Rijnmond (AVR) gevraagd of dit bedrijf de 64.000 Britse kalveren kan vernietigen, waartoe minister Van Aartsen (Landbouw) heeft besloten. Als de aanvraag definitief wordt, kan de AVR de kadavers binnen enkele weken tot enkele maanden verwerken.

Dit zegt L. Chevalier, woordvoerder van AVR. Logistiek en procestechnisch is het mogelijk om de kadavers veilig, bij een temperatuur van boven de duizend graden, te verbranden. Vermoedelijk worden de kalveren in de installatie voor chemisch afval verwerkt, waarover de AVR als enige in Nederland beschikt. Het ministerie van Landbouw meldt, dat begin volgende week een besluit valt over definitieve maatregelen waarna de vernietiging kan beginnen.

De kalversector, verenigd in het Overlegplatform Vleeskalverensector, heeft gistermiddag na spoedoverleg aangedrongen op een schadevergoedingsregeling voor de kalvermesters. De 55 miljoen gulden die minister Van Aartsen (Landbouw) heeft toegezegd, zijn hooguit voldoende om de directe schade voor de eigenaren te dekken. De veevoederfabrikanten die de dieren vaak in eigendom hebben, voorzien een omzetverlies van 150 miljoen gulden. De kalvermesters, die de dieren in dienst van grote veevoederfabrikanten verzorgen, vrezen lege stallen zodra de huidige have is afgemaakt. Leegstand betekent voor hen ook omzetverlies. De kalvermesters willen daarom dat er ruimere mogelijkheden komen om kalveren van buiten de Europese Unie in te voeren. Tegenover het RTL-4 journaal verklaarde Van Aartsen gisteravond niet op voorhand afwijzend te staan tegenover het verzoek ook de kalvermesters tegemoet te komen.

Volgens Van Aartsen is zijn claim op de Europese fondsen nog niet van tafel met de reactie van Franz Fischler, Europees Commissaris van landbouw, die het Nederlandse besluit kritiseerde. Volgens Fischler hoeft Nederland niet te rekenen op een bijdrage, omdat de runderziekte BSE helemaal niet via de koe aan het kalf kan worden doorgegeven. Minister Van Aartsen zei voor het Radio-1-journaal gistermiddag dat hij intussen contact heeft gehad met Fischler.

De commissaris heeft ook begrip getoond voor het Nederlandse standpunt. Aartsen stelde dat de kwestie over het al dan niet overdragen van BSE van koe op kalf niet de belangrijkste is. “Over dat laatste zijn ook twijfels, maar het kabinet wil gewoon absoluut op zeker spelen in het belang van de consumenten. Er mag geen enkele twijfel zijn over de kwaliteit van rundvlees.”

De oppositie in de Tweede Kamer heeft ook kritiek op de maatregelen die Van Aartsen wil treffen. GroenLinks en het CDA willen zo snel mogelijk een debat met de minister. De fracties vragen zich af waarom vernietiging nodig is, omdat er nog nooit een geval van BSE in Nederland is geconstateerd. Ook wordt de vraag gesteld waarom Europa en Nederland niet eerder hebben ingegrepen. De berichten over de mogelijke gevaren van met BSE besmet vlees bestaan namelijk al veel langer, aldus CDA en GroenLinks. Het Tweede-Kamerlid Vos (GroenLinks) wijst erop dat Van Aartsen en staatssecretaris Terpstra (Volksgezondheid) een maand geleden in antwoord op Kamervragen nog stelden dat extra maatregelen tegen BSE niet nodig waren. De coalitie van VVD, PvdA en D66 steunt de minister in grote lijnen.