Ambtenaren van Cultuur verhuizen naar Zoetermeer

ZOETERMEER, 29 MAART. De ongeveer 160 ambtenaren van het departement Cultuur zijn vandaag verhuisd van Rijswijk naar Zoetermeer. Door departementale herindeling is de afdeling Cultuur van het ministerie van Welzijn en Volksgezondheid overgegaan naar Onderwijs en Wetenschappen. De verhuizing was omstreden omdat het enkele miljoenen guldens kost en de ambtenaren er persoonlijke hinder van ondervinden.