A. LENSEN; Naïef werkpaard

Ton Lensen zou je iedereen als vriend toewensen, zei fractievoorzitter W. Dirks van GroenLinks op de bijzondere raadsvergadering twee weken geleden in Emmen. Open, eerlijk, hartelijk, meelevend. Maar als bestuurder schoot hij tekort. Zo denken de meeste raadsleden over de Emmer burgemeester die gisteren eervol ontslag aanvroeg. Ze maken nadrukkelijk onderscheid tussen de mens Lensen en de bestuurder.

Fractievoorzitter J. van Rossem van de SP: “Bij ziekte of een sterfgeval stond hij meteen voor je klaar om je een hart onder de riem te steken.” Een prima vent die echter foute beslissingen nam, zo omschrijft fractievoorzitter H. Roelofs van D66 de vertrekkende burgemeester. Een integer man ook. Dat Lensen op geen enkele wijze heeft geprobeerd een aantrekkelijke financiële regeling in de wacht te slepen en zonder gouden handdruk opstapt, verdient respect, aldus Roelofs, die hem karakteriseert als “een echte socialist”.

Lensens integriteit heeft tijdens zijn zevenjarig burgemeesterschap nimmer ter discussie gestaan. Wel zijn beoordelingsvermogen. De raadsleden zijn het er over eens dat hij verkeerde mensen vertrouwen schonk. Scherper gezegd: het gezonde wantrouwen dat een bestuurder eigen moet zijn miste hij, aldus CDA-fractievoorzitter H.H. Lübbers. Ook wordt hem gebrek aan daadkracht en naïviteit verweten, omdat hij afwachtte toen er signalen kwamen over de verziekte sfeer op het stadhuis, veroorzaakt door het machtsmisbruik van twee topmanagers. Lensen greep niet in en liet zich al te gemakkelijk geruststellen, oordelen de fracties. Hij kon niet geloven dat er zulke onfatsoenlijke mensen waren die hun verantwoordelijke positie misbruikten ten koste van anderen, schreef hij gisteren in een brief aan het personeel.

Lensen werd geboren in Den Bosch, waar hij na de MULO op 17-jarige leeftijd in dienst kwam op het fysisch chemisch laboratorium van Philips. In de avonduren studeerde hij elektrotechniek. Hij was in die jaren actief in de vakbeweging en de Ondernemingsraad van Philips.

In 1974 werd Lensen op 28-jarige leeftijd wethouder in Den Bosch. De toenmalige staatssecretaris G. Brokx vroeg hem in 1985 voor het directeurschap woningbouw en stadsvernieuwing op het ministerie van VROM. Vier jaar later werd Lensen benoemd in Emmen, waar hij H. Ouwerkerk, die naar Zaanstad vertrok, opvolgde als burgemeester. Lensen staat bekend als een gedreven politicus, een werkpaard ook. Werkweken van meer dan 80 uur waren geen uitzondering.

Zijn tomeloze inzet heeft Emmen echter in verhouding weinig opgeleverd, zeggen zijn critici, behalve een slecht imago. En hoewel hij werd bewonderd om zijn ongedwongen contact met burgers, keerde de publieke opinie zich tegen hem naarmate de bestuurscrisis zich aftekende. Daar had hij moeite mee. “Ik kan me niet meer met mijn vrouw in een restaurant vertonen ”, klaagde hij. Lensen werkte de afgelopen weken gewoon hard door. Op 11 april zit hij zijn laatste raadsvergadering voor.

    • Karin de Mik