Z-Korea verwerpt aanbod N-Korea

SEOUL, 28 MAART. Zuid-Korea heeft vandaag een aanbod van Noord-Korea, om de in 1994 afgebroken dialoog tussen beide landen te hervatten, van de hand gewezen. Een woordvoerder van het Zuidkoreaanse Nationale Instituut voor Hereniging, een regeringsinstantie, zei dat Seoul het niet eens was met de door Pyongyang voorgestelde locatie, namelijk Peking. Zuid-Korea eist dat inter-Koreaans overleg voortaan zal plaatshebben op het Koreaase schiereiland. De zeer stroef verlopende contacten tussen de twee Korea's werden in juli 1994 abrupt afgebroken na de dood van de Noordkoreaanse president Kim Il Sung. Sindsdien hebben de twee landen driemaal in Peking, laatstelijk in september 1995, besprekingen gevoerd over voedselhulp van zuid aan noord. Zuid-Korea zegt nu dat in Peking de afspraak is gemaakt dat een volgende ontmoeting in 'Korea', op een nader te bepalen locatie, zou worden gehouden. (AP)