Wereldhandel boven 6000 miljard, Nederland stijgt

GENÈVE, 28 MAART. Nederland heeft zijn positie als handelsnatie vorig jaar weten te versterken ondanks de hardheid van de gulden. Op de wereldranglijst steeg ons land zowel bij de export als bij de import van goederen een plaats naar respectievelijk nummer zeven en nummer acht, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van de wereldhandelsorganisatie WTO. De totale wereldhandel in goederen en diensten kwam voor het eerst boven de 6000 miljard dollar.

De waarde van de wereldexport van goederen steeg vorig jaar met 19 procent tot 4875 miljard dollar. Nederland zat ruim boven dat groeipercentage. De export nam toe met 25 procent tot 197,5 miljard dollar, wat overeenkwam met 3,9 procent van het wereldtotaal. De Nederlandse import groeide met 26 procent tot 177,5 miljard dollar (3,4 procent).

De percentages voor Nederland geven een enigszins vertekend beeld omdat de WTO voor haar rapport de nationale valuta's heeft omgerekend in dollars. De koersdaling van de dollar levert bij omrekening van guldens meer dollars op, wat gunstig is voor de plaats op de WTO-ranglijst. Bij de cijfers moet ook in aanmerking worden genomen dat de waardedaling van een aantal valuta's tegenover de gulden zowel een negatief als een positief effect heeft. De export wordt in principe duurder en dus moeilijker, en de import makkelijker.

De Verenigde Staten (aandeel 11,6 procent), Duitsland (10,1 procent), Japan (8,8 procent), Frankrijk (5,7 procent), Groot-Brittannië (4,8 procent) en Italië (4,7 procent) gaan Nederland op de ranglijst van exporteurs vooraf.

Bij de importeurs is het klassement op de eerste zes posities hetzelfde. Nederland moet daar ook nog Hongkong laten voorgaan, maar alleen bij meerekening van de import van goederen die dat land meteen weer uitvoert.

De WTO stelt vast dat de vrij forse wisselkoersveranderingen in 1995 weinig verandering hebben gebracht in de topvijftien. Behalve Nederland boekte ook Zuid-Korea een plaats winst. Dat land zag zijn handel met ruim 30 procent groeien. Ook Maleisië, Thailand, Spanje, Zweden en Oostenrijk gingen fors vooruit. Zij zaten evenals Nederland rond de 25 procent.

Het volume van de wereldhandel in goederen nam vorig jaar toe met 8 procent. Dat is iets minder dan de ongewoon sterke groei van 9,5 procent in 1994, maar aanzienlijk meer dan het gemiddelde van 5,5 procent in de voorgaande tien jaar. Volgens de WTO zal de groei dit jaar uitkomen op ongeveer 7 procent.

De goederenhandel nam in 1995 voor het zesde achtereenvolgende jaar sterker toe dan de productie, die in volume met slechts 3 procent groeide. Dat gold voor alle belangrijke regio's met uitzondering van het Midden-Oosten. De WTO wijst er verder op dat de import van Azië voor het vierde achtereenvolgende jaar sterker toenam dan de export. De groeipercentages bedroegen respectievelijk 13 en 9,5. Azië bleef daarmee het werelddeel waar de handel het snelst toenam.

Opvallend was de ontwikkeling in Latijns-Amerika. De financiële perikelen in Mexico en Argentinië zorgden voor een sterke val van de importgroei van 13,5 tot 4,5 procent. De groei van de export nam toe van 9,5 tot 11,5 procent. De koersval van de Mexicaanse peso maakte de import van dat land duurder en de export goedkoper. Exclusief Mexico en Argentinië laat Latijns-Amerika het omgekeerde beeld zien: een sterke vertraging van de exportgroei en een flinke stijging van de invoer.

De meest dynamische sector was vorig jaar opnieuw de handel in kantoor- en telecommunicatie-apparatuur. De waarde daarvan schoot met 25 procent omhoog. De “informatierevolutie” heeft er toe geleid dat het aandeel van deze sector in de totale goederenhandel sinds de eerste helft van de jaren tachtig groeide van 5 tot 12 procent. Dat is meer dan het aandeel van landbouwproducten of mijnbouwproducten.

De waarde van de wereldhandel in diensten steeg vorig jaar met 14 procent tot 1230 miljard dollar. (ANP)