VSN-handdrukken

De oppositie liet vorige week wederom een gouden kans liggen om een minister aan te pakken. Mevrouw Jorritsma verschool zich na vragen uit de Kamer over de hoge afkoopsommen van de VSN-ex-bestuurders Nyqvist en Testa (samen goed voor 4 miljoen gulden) achter de constructie van de structuurvennootschap.

Bij VSN werd het besluit tot ontslag door de raad van commissarissen genomen en Jorritsma (namens de staat als groot-aandeelhouder) zei grofweg dat ze niets van de beslissing wist en zulks haar ook niet aanging. (Omdat ze er toch geen invloed op kon uitoefenen).

CDA-woordvoerder Reitsma gaf onmiddellijk toe dat de bewindsvrouw formeel gelijk had. Dat is echter onzin. In artikel 272 (lid twee) van boek twee van het Burgerlijk Wetboek staat heel expliciet dat de RVC “een bestuurder niet ontslaat dan nadat de algemene vergadering van aandeelhouders over het voorgenomen ontslag is gehoord”.

Bij een correct verlopen procedure moet Jorritsma dus van de ontslagplannen op de hoogte zijn geweest. Helaas bleek de wetskennis van de in het debat betrokken Kamerleden ontoereikend om haar op dit 'foutje' te wijzen.

    • M.D. Schaddenhorst