Vermogen Derksen wordt verdeeld

ROTTERDAM, 28 MAART. Het grote vermogen van de onlangs overleden Piet Derksen, oprichter van Center Parcs (vakantie huisjes), zal niet langer aan conservatieve katholieke doelen worden geschonken maar verdeeld worden onder zijn vier kinderen. Stichting Levend Water waarmee Derksen zijn belangen beheerde (geschat op enkele honderden miljoenen guldens), zal worden geliquideerd.

Dit valt op te maken uit de woorden van Derken's dochter Trudy, voorzitter van Stichting Levend Water, en de woordvoerder van Levend Water Beheer NV, de belangrijkste beleggingsmaatschappij van het Derksen-imperium.

Trudy Derksen sluit overigens niet uit dat zij een gedeelte van het vermogen zal wegschenken, maar dan niet via Derksen's stichtingen en niet aan de conservatieve katholieke projecten waaraan haar vader zijn vermogen uitdeelde, maar “aan de armen der armsten”.

Piet Derksen bracht in 1985 zijn Center Parcs naar de beurs (wat hem naar schatting 300 miljoen gulden opleverde) en verkocht in 1989 zijn resterende belang voor bijna 700 mijoen gulden aan de Britse brouwer Scottish & Newcastle. Hij stak al het geld in Stichting Levend Water, belegde zijn vermogen via Levend Water Beheer NV en Manna Participaties BV en hevelde de inkomsten uit deze beleggingen over naar zijn Stichting Getuigenis van Gods Liefde om het van daar uit weg te schenken aan allerlei katholieke personen, organisaties en projecten (mits uit het juiste conservatieve hout gesneden).