Staatsbosbeheer gekant tegen radiozenders in natuurgebied; Zendmasten verstoren woongenot

IJSSELSTEIN, 28 MAART. Staatsbosbeheer heeft grote bezwaren tegen de verplaatsing van twee radiozenders naar een vogelrijk natuurreservaat aan de rand van de gemeente IJsselstein. De zendmasten moeten wijken voor de bouw van 3.800 woningen in de nieuwe wijk Zenderpark, omdat ze een storende invloed hebben op micro-elektronische installaties.

Het gaat om twee stalen vakwerkmasten van 190 en 80 meter hoogte ten zuiden van IJsselstein, vlakbij de zendmast van Lopik. De middengolfuitzendingen die via beide masten worden uitgestraald zorgen in de directe omgeving voor veel storingen. Radioprogramma's kunnen soms per telefoon worden beluisterd en magnetrons kunnen spontaan van slag raken. De klachten kunnen via extra filters in de elektrische apparatuur worden verholpen. Dat was mogelijk omdat het bij de bestaande zendmasten om een beperkt aantal woningen gaat.

Na lang touwtrekken met het rijk heeft IJsselstein vorig jaar juni toestemming gekregen om op de rand van het Groene Hart de nieuwe wijk Zenderpark te bouwen. Aanvankelijk dacht de gemeente de 3.800 nieuwe woningen tegen de radiozenders te beschermen door ze te voorzien van een 'kooi van Faraday', een stalen constructie in het karkas, waardoor de elektromagnetische stralen buiten de woning gehouden kunnen worden. Omdat een dergelijke voorziening 16 miljoen gulden kost, heeft de gemeente vorig jaar met de Nozema, de eigenaar van de zenders, afgesproken dat de masten verplaatst worden naar een locatie bij het natuurreservaat Broek- en Blokland in het noord-westen van de gemeente. Zo'n verplaatsing zou elf miljoen gulden kosten.

Omdat de eerste huizen dit jaar worden opgeleverd en binnenkort in de verkoop komen, wil de gemeente op tijd een oplossing hebben gevonden. Een aantal bewoners zal in ieder geval op ongemakken moeten rekenen, omdat met de bouw van nieuwe masten minstens anderhalf jaar is gemoeid.

Voor Staatsbosbeheer zijn de zendmasten in de Broekpolder onaanvaardbaar. Een deel van het 150 hectare metende reservaat heeft al twintig jaar een natuurfunctie met onder meer twee eendenkooien; de rest van het gebied is sinds 1994 ingericht. De tuidraden van de masten kunnen bij de vogels veel slachtoffers veroorzaken. Staatsbosbeheer baseert zich daarbij op onderzoeken bij (stilstaande) windmolens en hoogspanningsleidingen. Een woordvoerder noemt als voorbeeld de hoogspanningsleiding in de Biesbosch. “De zeearend hoeft alleen maar langs de leiding te vliegen om aan zijn voedsel te komen.”

IJsselstein heeft al de mogelijkheid geopperd dat Staatsbosbeheer elders in de gemeente grond krijgt om een nieuw reservaat te beginnen. “Het gaat er om of het welzijn van 10.000 mensen je meer waard is dan het ontwikkelen van een natuurgebied”, aldus gemeentewoordvoerder G. Lodders.

Staatsbosbeheer voelt niets voor verplaatsing, zegt stafmedewerker M. Firet. “De discussie met de boeren is nu net afgerond. Wij willen best meedenken, maar dan moet er wel over alternatieven gesproken kunnen worden.”

Een probleem is dat IJsselstein alleen binnen haar eigen grondgebied naar een oplossing zoekt, meent Firet. Hij ziet nog een mogelijkheid in Lopik, ten westen van de nieuwe wijk. Daar bezit Staatsbosbeheer het bosgebied de Hoge Grienden. “De masten zouden daar minder schade aanrichten.”

Er is een kans dat alle verplaatsingen niet doorgaan, erkent Lodders. “We kunnen altijd nog de kooi van Faraday aanbrengen. Maar als je dan het raam opendoet, is er toch nog storing mogelijk.”