Spaans Huis kiest op eerste zitting PP-lid Trello tot voorzitter

MADRID, 28 MAART. In Madrid is gistermiddag officieel het nieuwgekozen Huis van Afgevaardigden geïnstalleerd. Met steun van de Catalaanse en Baskische nationalistische partijen werd daarbij het parlementslid van de conservatieve Partido Popular (PP) Federico Trillo gekozen tot voorzitter. De benoeming van Trillo, een van de felste tegenstanders van de voormalige socialistische regering onder leiding van de demissionaire premier Felipe González, wordt gezien als een eerste stap in de regeringssamenwerking tussen de nationalistische partijen en de PP.

De socialistische PSOE, die bij de verkiezingen van begin deze maand haar positie als grootste partij aan de PP moest afstaan, stemde gisteren tegen de installatie van Trillo wegens diens gebrek aan “institutioneel profiel”. De nieuwe voorzitter van Spanjes Tweede Kamer onderscheidde zich in de afgelopen jaren door scherpe, vaak persoonlijke aanvallen op socialistische politici. De Catalaanse nationalisten, nu de gedoodverfde coalitiepartners van de PP, werden eerder door Trillo uitgemaakt voor “samenzweerders met de corruptie van Felipe González”.

Trillo zei gisteren bij zijn installatie dat hij als kamervoorzitter “de dialoog en tolerantie” nastreeft. In een vraaggesprek dat het Spaanse dagblad Diario 16 vandaag publiceerde ontkende Trillo dat zijn verbondenheid met de uiterst conservatieve katholieke beweging Opus Dei enige invloed zal hebben op zijn voorzitterschap.

De onderhandelingen tussen de Catalaanse nationalisten en de Partido Popular over de vorming van een regering onder leiding van de PP-lijstaanvoerder José María Aznar zijn nog in volle gang. Aznar behaalde op 3 maart niet de overweldigende meerderheid die was voorspeld en kan niet regeren zonder de steun van de partij onder leiding van de Catalaanse nationalist Jordi Pujol.

Pujol was in de afgelopen regeringsperiode ook de noodzakelijke steunpilaar voor het minderheidskabinet van González. Verwacht wordt dat de Catalaanse nationalisten hun steun aan de PP zullen geven in ruil voor belangrijke concessies op het gebied van financiële autonomie van Catalonië. In verband met de langdurige onderhandeling rond de vorming van de regering besloot het Huis gisteren de definitieve opening van de wetgevende vergadering onder leiding van koning Juan Carlos uit te stellen tot begin mei. Naar verwachting zal er dan een regering gevormd zijn.

Een van de eerste zaken die een nieuwe regering onder leiding van Aznar zal moeten oplossen is de diepgaande crisis rond de Spaanse Algemene Raad voor de Rechterlijke Macht. Ht functioneren van de Raad, die onder andere verantwoordelijk is voor de benoeming van rechters, is gisteren praktisch onmogelijk geworden nadat opnieuw raadsleden van progressieve signatuur hun ontslag namen, ditmaal zes. Zij deden dit uit protest tegen het aanblijven van raadsheer Luis Pascual Estevill. Tegen Estevill loopt een juridische procedure wegens fraude en oplichting. De raadsheer wist evenwel aan te blijven door zich van de steun van de conservatieve fractie binnen de Raad te verzekeren.

De Raad voor de Rechterlijke Macht is door de interne ruzies nu nog maar bezet met elf van de twintig leden, hetgeen nieuwe rechterlijke benoemingen onmogelijk maakt. Van verschillende zijden is inmiddels aangedrongen op hervorming van de Raad.

    • Steven Adolf