Scherp hogere winst Paribas Nederland

De netto winst van Banque Paribas Nederland te Amsterdam, een dochtermaatschappij van het Franse financiële conglomeraat Cie Financière de Paribas, is in 1995 gestegen van 6,4 miljoen naar 16,5 miljoen gulden. De definitieve jaarcijfers bevestigen de in februari bekendgemaakte voorlopige cijfers. Het scherp hogere resultaat is het gevolg van de sterke verbetering van het saldo van baten en bedrijfslasten, dat steeg van 27,9 miljoen naar 46,5 miljoen gulden.

Het renteresultaat vertoonde een fikse verbetering, van 59,2 miljoen in 1994 naat 69 miljoen vorig jaar. Samen met een lichte verbetering van de provisie-inkomsten resulteerde dit in een toename van de totale baten van 87,7 miljoen naar 104,9 miljoen gulden. De bedrijfslasten daalden van 59,8 miljoen naar 58,3 miljoen gulden. In verband met de groei van de kredietportefeuille werd 30 miljoen gereserveerd voor 'waardevermindering van vorderingen' tegen 21,5 miljoen in 1994.