Personalia

J. Gerrits krijgt met ingang van 1 april de leiding over het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. De huidige geneesheer-directeur van de justitiële observatiekliniek, prof.dr. H. van Marle, stapt dan over naar het ministerie van Justitie. Gerrits is momenteel hoofd van de Districts Psychiatrische Dienst (DPD) in Amsterdam en coördinator van de DPD's in het ressort Amsterdam. Van Marle krijgt op het departement de leiding van het Bureau Psychiatrisch Psychologisch Adviseurs van de Dienst Justitiële Inrichtingen.