Partijen houden vast aan zes wethouders in Rotterdams college

ROTTERDAM, 28 MAART. CDA-raadslid J. van der Tak wordt als wethouder aan het Rotterdamse colege van B en W toegevoegd. VVD-wethouder J.H.A. van den Muijsenberg wordt verantwoordelijk voor de haven. Het Rotterdamse college van B en W zal uit zes wethouders blijven bestaan.

Dit zeggen de fractieleiders van de partijen in de Rotterdamse coalitie.

Onderhandelaar H. Simons (PvdA) meldde gisteravond al dat de politieke crisis binnen de coalitie van PvdA, D66, VVD, CDA en GroenLinks bezworen is. Het program-akkoord is op drie punten herschreven. De coalitie zal het armoedebeleid intensiveren en nog meer nadruk leggen op werkgelegenheid. Ook is afgesproken dat luchthaven Rotterdam Airport (Zestienhoven) op de huidige locatie wordt gehandhaafd. De derde wijziging betreft de regionale samenwerking. Een opdeling van de stad is niet meer aan de orde.

Van der Tak krijgt in zijn portefeuille financiën, deelgemeenten, milieu, buitenruimte, bedrijven en verkeer en vervoer. Van den Muijsenberg krijgt naast de haven ook personeelszaken.

Uitbreiding van het aantal wethouders werd door alle partijen als wenselijk ervaren wegens de grote werkdruk voor de zittende wethouders. Burgemeester Peper schreef deze week het college van B en W tot acht wethouders te willen uitbreiden door VVD en D66 elk een extra wethouder te gunnen. CDA en GroenLinks zouden dan elk één wethouder hebben, PvdA, D66 en VVD twee. Peper erkende dat zijn voorstel tegen “de logica van de politieke rekenkunde” inging, maar meende dat uitbreiding noodzakelijk was om de matige persoonlijke “chemie” binnen het college te verbeteren en de werkdruk te verlichten.

Dit voorstel is door de PvdA en GroenLinks getorpedeerd. De PvdA is daarop met een voorstel gekomen om alleen D66 een extra wethouder extra te gunnen. Dat was weer niet acceptabel voor de VVD en het CDA.

De bestuurscrisis was het gevolg van het vertrek van havenwethouder R. Smit van het CDA op 22 februari.