New Age

Volgens Sjoerd de Jong (W&O, 14 maart) is New Age bedoeld voor mensen die de wetenschap niet begrijpen. Nu ben ik toevallig zelf een wetenschapper die zich met esoterie bezighoudt. Vermoedelijk zal ik in de ogen van De Jong dan wel een slecht wetenschapper zijn.

Astrologisch gezien slaat de term 'New Age' op de nieuwe kosmische tijd die ingaat rond het jaar 2000. Dit tijdperk zal onder het teken van de Waterman staan. De mensheid verlaat dan het tijdperk van de Vissen dat omstreeks de geboorte van Christus begonnen is. De vis is 'toevallig' een belangrijk sacraal symbool van het christendom, waarbinnen de vis met Christus vereenzelvigd werd. De bisschopsmijter is niets anders dan een viskop met geopende bek. Het Vissentijdperk dus. De wisseling van astrologische tijdperken kan mijns inziens ook gevolgd worden in het Oude Egypte. Gedurende het tijdperk van de Stier (Oude Rijk) werd in Thebe Montu aanbeden, die symbool stond voor ditzelfde dier. Bij de overgang van het tijdperk van de Stier naar het tijdperk van de Ram omstreeks 2000 v. Chr. (Midden Rijk) werd Amon in Thebe de belangrijkste godheid. Amon's symbool was de ram.

Maar deze feiten verklaren volgens De Jong natuurlijk niets, het zal allemaal wel toevallig zijn. Dit 'toeval' is wat men esoterie noemt...

    • Drs. F.G. de Boer