Nature hekelt gezondheidspolitiek: Britse regering laat economie voorgaan

ROTTERDAM, 28 MAART. De Britse regering en haar ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening hebben de belangen van de volksgezondheid waarschijnlijk te lang ondergeschikt gemaakt aan de economische belangen van de vleesproducenten.

Dat oordeelt de redactie van het Britse wetenschappelijke weekblad 'Nature' in de vandaag verschenen aflevering. De situatie dat één ministerie zowel de consumentenveiligheid als de belangen van de vleesproducenten in het oog houdt en de geslotenheid van dat ministerie is misschien nog wel een groter schandaal, aldus het blad.

De Britse regering heeft vorige week woensdag na tien jaar tegenstribbelen toegegeven, dat mensen wellicht de ziekte van Creutzfeldt-Jakob kunnen krijgen door het eten, soms al jaren geleden, van vlees van runderen met de 'gekke-koeienziekte'. Het lang volgehouden standpunt dat er geen verband kon zijn, werd gewijzigd nadat er een nieuwe vorm van Creutzfeldt-Jakob bij jonge mensen was gevonden. “Volgend op de eerste aankondiging zochten journalisten meer informatie en merkten dat de onderzoekers plotseling verdwenen waren”, schrijft de Nature-commentator. De gegevens waren nog niet gepubliceerd en de regering wilde de gegevens nog eens door andere wetenschappers laten beoordelen. De onderzoekers binnen het ministerie van Landbouw waren aan hun normale ambtelijke zwijgplicht gebonden. In die onzekerheid kon gemakkelijk paniek ontstaan, maar een 'second opinion' op de onderzoeksresultaten had in dit noodgeval volgens Nature best in een paar dagen beschikbaar kunnen zijn.

Nature verwacht dat het in de toekomst vaker zal gebeuren. De landbouwbiotechnologie ontwikkelt zich zo snel dat in de nabije toekomst zeer veel nieuwe voedingsmiddelen met nieuwe ingrediënten op de markt komen. Daarvan is de invloed op de volksgezondheid veelal onbekend. De consumentenveiligheid en de economische belangen van de producent kunnen dan gemakkelijk op gespannen voet staan, aldus het Nature-commentaar.

Het probleem dat de Nature-redactie aansnijdt bestaat niet alleen in Groot-Brittannië. Ook in andere Europese landen staan economische belangen soms lijnrecht op de belangen van de consument. De pluimveestapel is bijvoorbeeld in Nederland en de meeste omringende landen chronisch besmet met salmonellabacteriën. Dertig tot tachtig procent van de kipprodukten, afhankelijk van het onderzoek, zijn bacterieel besmet. Ook enkele procenten van de eieren zijn besmet. Jaarlijks vallen daardoor slachtoffers, meestal onder ouderen en zieken. De Gezondheidsraad heeft in 1962 en 1978 gewaarschuwd tegen de besmetting van de hele pluimveevoedselketen, en pas vanaf 1989 zijn er aarzelend maatregelen getroffen die over een periode van jaren misschien effect sorteren.