Narco-staat (3)

In het bizarre geschil met Frankrijk over onze liberale drugspolitiek laten Kamerleden en de regering onder meer bij monde van premier Kok niet na erop te wijzen dat het drugsgebruik in Frankrijk veel hoger is dan bij ons. Dat lijkt mij geen goede verdediging van onze politiek. Deze redenering suggereert dat er een causale relatie zou bestaan tussen het aantal drugsgebruikers in ons land en een liberale drugspolitiek.

Dat lijkt in hoge mate onwaarschijnlijk. Er kan heel wat gespeculeerd worden over het antwoord op de vraag waarom er in Nederland minder drugsgebruikers zijn dan bijvoorbeeld in Frankrijk. Het zou onze volksaard kunnen zijn, verschillen in onderwijs, voorlichting, klimatologische verschillen, zuinigheid, maar wat het ook mag zijn, het lijkt weinig waarschijnlijk dat juist een grotere beschikbaarheid van drugs het drugsgebruik zou verminderen. Men zal met andere argumenten moeten komen om onze liberale drugspolitiek te verdedigen. Ik vrees dat er geen goede argumenten ter verdediging van onze liberale politiek zijn te vinden, tenzij men er vanuit gaat dat het drugsgebruik niet bestreden hoeft te worden.

    • Dr. J.C.M. V.D. Vijver