Narco-staat (1)

Frankrijk mag Nederland geen 'narco-staat' noemen (23 maart). De bewindslieden Kok, Van Mierlo, Borst en Sorgdrager zijn verontwaardigd.

Toch werd vorige week, tijdens behandeling van de drugsnota, in het gebouw van de Tweede Kamer volop geblowd, zonder dat deze ministers daartegen bezwaar aantekenden bij Kamervoorzitter Deetman en zonder dat Deetman de ordedienst van de Kamer opdracht gaf daar een einde aan te maken.

In dezelfde krant staat een reportage over de dreigende oorlog tussen de drugsscene die in het Rotterdamse Spangen de dienst uitmaakt en de Kerngroep Spangen drugsvrij. Zowel rijk, provincie als gemeente zijn blijkbaar niet bij machte de orde en het goede leefklimaat te handhaven in dit drugsgetto. In het Arnhemse Klarendal is het van hetzelfde laken een pak. In veel andere steden is het niet veel beter.

Drugsstaat Nederland is dus wel degelijk realiteit in kleine, maar niet onbelangrijke stukjes Nederland. De kippendrift van de bewindslieden is een betere zaak waard, namelijk het zich inzetten voor het herstel van de leefbaarheid en veiligheid van Spangen en de andere drugsgetto's

    • A. Hoogendoorn Lochem