Missie volbracht?

Op 20 maart schrijft Beatrijs Ritsema op de Achterpagina dat “de missie van het feminisme volbracht is”. Zij baseert deze mening op de redenering dat de drie wegen om moederschap en werken te combineren weliswaar alle drie zwaar en druk zijn, maar dat nu eenmaal niets ideaal is en dat iedereen er in volle vrijheid voor heeft gekozen - “en daar ging het toch om?”

Hoezo, volle vrijheid? De laatste twintig jaar weten we toch heel goed dat de vrijheid van dit soort keuzen die is van 'de kogel of de strop', of van 'afwassen vóór of na de koffie'.

Vrijheid is niet mogen kiezen uit drie oplossingen die alle drie verre van ideaal zijn. Het op gelijke voet met alle andere burgers, man of vrouw, met of zonder partner en kinderen, kunnen kiezen voor een combinatie tussen ouderschap en werken is vrijheid!

Zolang in hetzelfde nummer van NRC HANDELSBLAD nog berichten staan over het politieke debat of er al dan niet een wettelijk recht op deeltijdarbeid moet komen en over het uiterst geringe aandeel van getrouwde vrouwen in Nederland aan de betaalde beroepsarbeid is de missie van het feminisme nog lang niet volbracht.

    • Corrie Hermann