Luxemburg tegen Franse grenscontrole

BRUSSEL, 28 MAART. Na België heeft ook Luxemburg verontwaardigd gereageerd op het Franse besluit de grenscontroles voorlopig te handhaven. De Luxemburgse minister van Justitie heeft gisteren de Franse ambassadeur ontboden. Dat verklaarde gisteravond de Luxemburgse premier, Jean-Claude Juncker, tijdens een diner dat was georganiseerd door de CDA-afdeling België.

Begin deze week maakte Frankrijk bekend dat het de controles aan de grenzen met Duitsland en Spanje afschaft, zoals is bepaald in het Verdrag van Schengen, maar dat het de noordgrenzen handhaaft uit onvrede met het Nederlands drugsbeleid. Volgens premier Juncker neemt Frankrijk de Benelux in gijzeling. “De solidariteit is zo, dat we dat niet accepteren.”

Juncker sloot zich aan bij de reactie van de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Johan vande Lanotte, die de Franse grenscontroles een weinig effectieve maatregel noemt om drugs te onderscheppen. Via de Frans-Luxemburgse grens worden volgens Juncker nauwelijks drugs gesmokkeld. “De drugs die uit Nederland in Luxemburg komen, blijven in Luxemburg.”

Als formele reden voor het handhaven van de grenscontroles voert Parijs aan dat nog niet de nodige samenwerkingsovereenkomsten met België en Luxemburg zijn gesloten. Net als Vande Lanotte zegt Juncker dat het ontbreken van dergelijke akkoorden een gevolg is van Franse onwil. “Sinds 1993 willen we gemeenschappelijke commissariaten oprichten, maar dat wil Frankrijk niet.”

Juncker noemde de problemen die de Franse president Chirac signaleert in het Nederlandse drugsbeleid “reëel”. Hij meent dat het publiek in België en Luxemburg dezelfde mening als de Franse president is toegedaan en het Nederlands drugsbeleid te laks vindt. Maar volgens Juncker heeft het optreden van de Franse president het tegengestelde van het beoogde effect. Door druk uit te oefenen op Nederland kan geen vrij debat over drugsbeleid plaatsvinden.