Joulwan: Bosnische federatie breekbaar

WASHINGTON, 28 MAART. Van verschillende kanten is gisteren weer gewaarschuwd dat de moslim-Kroatische federatie in Bosnië gevaar loopt.

In Washington zei generaal George Joulwan, opperbevelhebber van de NAVO, dat de federatie “breekbaar” is en dat hij zich “voortdurend zorgen maakt” over het voortbestaan van de samenwerking tussen de moslims en Kroaten in Bosnië. Joulwan wees op het belang van het voortbestaan van de federatie voor het voortbestaan van de eenheidsstaat Bosnië zelf en zei dat de politieke druk op en de concrete hulp aan de twee partijen moet worden vergroot om de federatie te laten slagen.

De Duitse regering gelastte gisteren een voor vandaag geplande bijeenkomst van leiders van de Bosnische federatie af. Als reden werd opgegeven dat de twee partijen niet bereid zijn tot de minste concessie of tot welk compromis dan ook en dat de conferentie aldus tot mislukking was gedoemd. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken is bij de voorbereidende besprekingen gebleken dat ook bij kleine administratieve problemen geen toenadering bestaat. “In dat licht is duidelijk dat verder voorbereidend overleg nodig is om een succesvolle ontmoeting in Bonn mogelijk te maken”, aldus de woordvoerder. “De partijen in het conflict moeten kleur bekennen. Ze moeten vrede willen. Dat kan hun niet worden opgedrongen, zelfs niet door 60.000 soldaten van [de internationale vredesmacht] IFOR.”

In Sarajevo uitten gisteren de Verenigde Naties kritiek op de Bosnische regering, die volgens VN-woordvoerder Ivanko de internationale politiemacht in de Servische voorsteden hindert. Die politiemacht moet in de onder gezag van Sarajevo gekomen voorsteden de politie van de moslim-Kroatische federatie controleren. Volgens Ivanko komt daarvan “zo goed als niets” terecht.

Als de politiemannen van de moslim-Kroatische federatie wordt gevraagd waarom ze zich tegen samenwerking met de VN-politiemacht verzetten, beroepen ze zich op “bevelen van boven”, aldus Ivanko. Hij zei dat de obstructie de pogingen ondermijnt om Serviërs die uit de voorsteden zijn gevlucht ervan te overtuigen dat Sarajevo veilig is om naar hun woningen terug te keren.

Een voorbeeld van de obstructie van de politiemacht van de federatie is de arrestatie van een Serviër, die als tolk voor de internationale politie werkt. De man werd al vijftien dagen geleden door de politie van de federatie opgepakt. Die arrestatie werd pas bekend nadat zijn vrouw zich tot de VN-politiemacht had gewend, omdat de Bosnische autoriteiten de arrestatie ontkenden. Volgens Ivanko is de tolk niet in staat van beschuldiging gesteld. De Bosniërs weigeren VN-waarnemers tot de ktolk toe te laten. (Reuter)