Intrinsieke waarde VIB opnieuw gedaald

Het onroerend goed beleggingsfonds VIB bereikte in 1995 een positief totaal beleggingsresultaat van 61,6 miljoen gulden tegenover een negatief totaal van 133,7 miljoen gulden in het jaar ervoor. VIB, eigenaar van kantoren en winkelcentra, hoefde dit keer niet zoveel af te boeken als in 1994, maar heeft niet kunnen verhinderen dat de intrinsieke waarde per aandeel verder inzakte. De intrinsieke waarde per aandeel (na winstverdeling) eind 1995 bedroeg 43,25 gulden tegen 45,13 gulden eind 1994. De totale waarde van de portefeuille daalde als gevolg van mutaties en waardeveranderingen van 2,66 miljard tot 2,32 miljard gulden.

Het directe beleggingsresultaat kwam uit op 3,45 gulden tegen 3,83 gulden in 1994. Het indirecte beleggingsresultaat bedroeg 1,81 negatief tegen 7,36 negatief in 1994, zodat per aandeel een totaal beleggingsresultaat ontstond van 1,64 gulden positief tegen 3,53 negatief in 1994. In 1994 boekte VIB 276,5 miljoen gulden af op haar bezittingen, vorig jaar was de afwaardering 69,8 miljoen gulden.