HSL-kosten

In de krant van 20 maart wijst prof. Den Tex erop, dat in de discussie over de HSL, tengevolge van het gepraat over details, kernvragen niet meer aan de orde komen. Aanleg van de HSL in de Randstad bovengronds dan wel ondergronds is inderdaad zo'n kenvraag. Een andere kernvraag waar men aan voorbijgaat is het financiële aspect van de hele onderneming.

Enige jaren geleden berekende de NS dat de HSL rendabel zou zijn wanneer de aanleg van de baan tussen de Belgische grens en Amsterdam drie miljard gulden zou kosten. Ik denk niet dat er momenteel een terzake kundige aannemer te vinden is, die dit project voor minder dan negen miljard gulden bereid is uit te voeren. Dus een bedrag van zes miljard gulden à fond perdu waarvoor onze bevolking te zijner tijd elk jaar 360 miljoen gulden aan rente (afschrijving even daar gelaten) moet opbrengen. Immers, de NS wordt zelfstandig, maar mag voor onrendabele lijnen aanspraak maken op staatssubsidie. Inmiddels zijn door de NS al een dertigtal trajecten voor staatsondersteuning aangemeld. Uiteraard is de overweging van rendement niet het enige criterium voor het al of niet realiseren van de HSL. Maar het is onacceptabel dat de overheid het financiële aspect stelselmatig buiten beschouwing houdt.

    • Ir. J. Leguijt Sr