HES-Beheer: negatief resultaat van 32,7 mln

Het havenconcern HES-Beheer te Rotterdam heeft in 1995 een verlies geleden van 32,7 miljoen gulden. Ruim de helft hiervan - 17 miljoen gulden - komt voor rekening van de reorganisatie bij het overslagbedrijf European Bulk Services (EBS). In 1994 leed HES een verlies van 6,9 miljoen gulden.

De omzet bedroeg vorig jaar 186,1 mijoen, 11 procent minder dan in 1994. De kosten werden met 9 procent gereduceerd. Door aflossing van schulden namen de rentelasten in 1995 met 1,7 miljoen af tot 12,6 miljoen gulden. Het HES-aandeel in het resultaat van de niet-geconsolideerde deelnemingen bedroeg 2,7 miljoen, ten opzichte van 3,9 miljoen in 1994.

De reorganisatie bij EBS (inmiddels bijna voltooid) drukte vooral op de eerste zes maanden van 1995, toen het verlies 28,5 miljoen bedroeg. In de tweede helft van 1995 was het verlies met 4,2 miljoen beduidend lager.

EBS had zwaar te lijden onder de verhevigde concurrentie in de Rotterdamse haven om de overslag van granen en veevoeders. Het bedrijf dat ook kolen en erts overslaat, zag zijn omzet dalen met 11,5 procent. De totale aanvoer bij EBS bedroeg 21,1 miljoen ton, bijna 6 procent minder dan in 1994.

Van de bedrijven waarin HES een belang heeft deden het massagoed overslagbedrijf EMO/EKOM op de Maasvlakte en OVET in Terneuzen het vooral goed. Het Overslagbedrijf Amsterdam draaide met verlies. De aanvoer van agrarische produkten bleef achter bij de verwachtingen en het jaar ervoor. International Bulk Handling Services, waarin HES een belang van 33,3 procent heeft, participeert in een nieuwe stuwadoorsdienst in de Braziliaanse haven van Antonina. In het najaar van 1995 is gestart met overslagactiviteiten die een aanloopverlies opleverden. Thai Bulk Services in Bangkok (een 16,33 procent belang) en Palte & Haentjens Beheer (in 1995 nog een 49,2 procent belang, vanaf 3 januari 1996 10 procent) leverden wederom een winstbijdrage. De directie van HES-Beheer onthoudt zich van een prognose voor 1996.