'Harmoniseer sociale wetten'; Parijs: arbeid centraal op Europese top

PARIJS, 28 MAART. Frankrijk heeft de Europese Unie gisteren opgeroepen de werkgelegenheid en harmonisering van de sociale wetgeving in de 15 lidstaten tot hoogste prioriteit te verklaren.

De burgers van Europa zijn teleurgesteld in het technocratische imago van 'Brussel', aldus president Jacques Chirac, en daarom moet de Unie terugkeren naar de alledaagse zorgen van haar onderdanen. “Als 18 miljoen [Europese burgers] geen werk hebben en meer dan 50 miljoen worden bedreigd door sociale uitsluiting is het de plicht van de Unie te reageren op de zorgen van de burgers”, schrijft de Franse regering in een gisteren gepubliceerd memorandum.

Het document is geschreven met het oog op de Intergouvernementele Conferentie (IGC), een vergadermarathon van de Europese lidstaten die tot doel heeft het Verdrag van Maastricht te herzien en morgen in Turijn begint. In het stuk werkt de Franse regering het voorstel uit om te komen tot een 'Europees sociaal model', dat President Chirac eerder deze week deed in de Franse krant Libération.

De Franse regering doet slechts een beperkt aantal concrete voorstellen. Zo ontbreken bij voorbeeld details over de harmonisering van het minimumloon. Wel pleit de regering voor een meer op werkgelegenheid gerichte besteding van de middelen uit het zogenoemde regionale fonds. Dat fonds leent jaarlijks 20 miljard ecu (ruim 40 miljard gulden) uit.

Ook wil Parijs dat 14 grotere publieke werken - zoals de aanleg van spoorwegen - waartoe wel is besloten maar die nog niet zijn gerealiseerd, snel worden uitgevoerd. Daarnaast willen de Fransen zich inzetten voor flexibelere arbeidstijden en voor de oprichting van een Europees werkgelegenheidscomité voor toezicht op nationale en Europese maatregelen ten bevoeve van de werkgelegenheid. Het comité moet uitgroeien tot een forum voor vakbonden en werkgevers en bij de totstandkoming van sociale wetgeving in Europa geraadpleegd worden.

Tijdens de IGC zal Frankrijk ook voorstellen doen voor een Europese verklaring voor de rechten van de mens waarin ook economische en sociale rechten van de Europese burgers verankerd worden.

“Europa fungeert als kluis voor een sociaal model in de wereld”, hield Chirac zijn ministers voor, “Onderdeel van dat model is een systeem van sociale zekerheid en sociale bescherming dat verdedigd, onderhouden en verstrekt moet worden.” (Reuter, AFP)