Culpa in elegendo

Gelet op het Latijnse adagium 'culpa in elegendo' rijst dunkt mij, de vraag of staatssecretaris Linschoten, verantwoordelijk voor de benoeming van het incapabel bestuurstrio van de CTSV, zijn functie niet ter beschikking zou moeten stellen. Lord Carrington trad destijds af als minister voor een beduidend geringere foutieve beoordeling van de Argentijnse agressieve bedoelingen met de Falklands.

    • Mr. K.W. Cuperus