Burgemeester van Emmen vertrekt om bestuurscrisis

EMMEN, 28 MAART. Burgemeester A.H.A. Lensen (49) van Emmen heeft minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) vanmorgen verzocht hem eervol ontslag te verlenen. Lensen (PvdA) wordt mede verantwoordelijk geacht voor de bestuurscrisis op het Emmer stadhuis. Twee weken geleden traden de vijf wethouders van Emmen af.

De burgemeester vertrekt op 16 april. Een raadsmeerderheid had hem twee weken geleden al gevraagd zich op zijn positie te beraden. De raad vond dat hij te lang vertrouwen had gesteld in twee inmiddels geschorste topambtenaren. Volgens een onderzoek van managementsbureau Boer Croon Group (BCG), dat was ingeschakeld door het college van B en W, creëerde het tweetal door een agressieve en arrogante stijl van leidinggeven een klimaat van angst en onzekerheid onder de ambtenaren.

De dag na de raadsvergadering overlegde Lensen met de Drentse commissaris van de koningin Ter Beek over de ontstane situatie. Ter Beek sprak vervolgens twee keer met alle fractievoorzitters van de Emmer raad en overlegde met minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken, onder meer over een voor alle partijen aanvaardbare financiële regeling. Volgens PvdA-fractievoorzitter J. Holman krijgt Lensen “een nette wachtgeldregeling”.

Holman is blij dat zijn partijgenoot op een “eervolle en waardige” manier zijn ambt kan neerleggen. Fractievoorzitter H. Roelofs van D66 vindt dat Lensen nu de verantwoordelijkheid neemt voor zijn “ernstige fouten” en noemt het prijzenswaardig dat de burgemeester “persoonlijke financiële offers” brengt. “Dat karakteriseert hem als goed socialist. Hij levert een groot deel van zijn inkomen in, terwijl hij ook had kunnen blijven zitten. Ik hoop dat dit de cultuur wordt in Nederland. Geen gouden handdrukken-gedoe.”

In een persoonlijke verklaring aan de pers schrijft Lensen dat alle collegeleden verantwoordelijkheid willen dragen voor “de ontstane problematiek” en dat hij hoopt dat zijn ontslag zal bijdragen aan “het oplossen van de problematiek”. Een persconferentie voor vanmiddag zegde hij af. Een woordvoerder noemt zijn ontslagaanvraag een “emotionele zaak”.

In een brief aan de medewerkers van het stadhuis schrijft Lensen dat het bestuur in Emmen in een “moeilijke periode” verkeert, “waarvoor ik mede verantwoordelijkheid draag”. Lensen schrijft zich nog steeds nauwelijks te kunnen voorstellen “dat enkele mensen op zo'n onfatsoenlijke wijze zouden kunnen omgaan met de verantwoordelijkheden die wij hun hadden gegeven”. Hij betreurt dat “velen van u (..) de dupe zijn geworden van een slechte werksfeer”.

Lensen was zeven jaar burgemeester in Emmen, vorig jaar werd hij herbenoemd. Onlangs solliciteerde hij naar het burgemeestersschap van zijn geboortestad 's-Hertogenbosch.