Britse kalveren in Nederland worden vernietigd, EU tegen

DEN HAAG/BRUSSEL, 28 MAART. Nederland krijgt geen financiële vergoeding van de Europese Unie (EU) voor de schade die Nederlandse kalverenhouders leiden als gevolg van de vernietiging van alle 64.000 in Nederland geïmporteerde Britse kalveren.

Dit heeft Europees commissaris Franz Fischler (Landbouw) gisteren gezegd, nadat de Europese Commissie formeel een wereldwijd exportverbod van Brits rundvlees had afgekondigd. Minister Aartsen (Landbouw) had gisteren de vernietiging van de Britse kalveren aangekondigd. Fischler liet weten dat Groot-Brittannië bij het opvangen van de gevolgen van de 'gekke-koeienziekte' BSE wel mag rekenen op financiële hulp van de EU. Maandag komen de Europese ministers van Landbouw in Brussel bijeen om zich over andere maatregelen te beraden.

Fischler herhaalde gisteren dat tot het invoerverbod is besloten om het risico van verdere verspreiding van de 'gekke-koeienziekte' te minimaliseren én om het consumentenvertrouwen in de andere lidstaten niet te laten kelderen. Die praktische overwegingen staan in feite los van de wetenschappelijke discussie die sinds afgelopen week is losgebarsten over het mogelijke verband tussen BSE en de dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jakob. Absolute opheldering daarover is voorlopig nog niet te verwachten, maar intussen is het wel zaak alle onzekerheid bij de consument weg te nemen, aldus de Europese Commissie. De Commissie heeft een groep deskundigen onder leiding van de Zwitserse hoogleraar Weismann gevraagd nader onderzoek te doen naar de risico's van de 'gekke-koeienziekte' voor mensen. Fischler zei ook dat de maatregel binnen zes weken opnieuw zal worden bekeken. Het is nu aan de Britse regering om verspreiding van de 'gekke-koeienziekte' in te dammen. Pas als bekend is welke maatregelen zij wil treffen, zoals het slachten van een deel van de veestapel, kan worden gesproken over concrete hulpbedragen.

De Nederlandse minister Van Aartsen zei verregaande maatregelen in Nederland nodig te vinden, omdat “geen enkel risico genomen kan worden met potentieel besmet vlees”. Hij verdedigde het vernietigen van de kalveren met een verwijzing naar het consumentenvertrouwen. Met het grootscheeps vernietigen van het Britse jongvee wil de bewindsman voorkomen dat de consumenten gaan twijfelen aan de kwaliteit van al het rundvlees op de Nederlandse markt.

Ook de zes ton in vrieshuizen opgeslagen Brits rundvlees zullen worden vernietigd. Met de schadeloosstelling van de eigenaren van de kalveren is volgens Aartsen circa 55 miljoen gulden gemoeid, waarvoor Aartsen Europese of nationale middelen wil aanspreken.