Borst stelt prijs voor 3.000 medicijnen vast

DEN HAAG, 28 MAART. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft vandaag in de Staatscourant voor ongeveer drieduizend medicijnen een wettelijke maximumprijs bekend gemaakt. Geneesmiddelenfabrikanten krijgen vier weken de tijd verzoeken in te dienen voor eventuele correcties. Daarna zal Borst definitief de prijzen vaststellen.

De minister wil door de kosten van de geneesmiddelen te verlagen de toegankelijkheid tot de farmaceutische zorg behouden. De prijzen van geneesmiddelen in Nederland liggen aanzienlijk hoger dan de in ons omringende landen. Borst heeft daarvoor een wet gemaakt om de industrie te dwingen zelfstandig de prijzen met ongeveer 20 procent te verlagen. Het gaat over de prijzen die fabrikanten, de groothandel en de importeurs bij apotheekhoudenden maximaal in rekening mogen brengen. Op het afleveren van een geneesmiddel tegen een hogere prijs staat een boete.

De Eerste Kamer heeft op 23 januari van dit jaar ingestemd met de Wet geneesmiddelenprijzen waardoor de prijzen van medicijnen op het gemiddelde niveau van Frankrijk, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk moeten komen te liggen.

De minister wil de wet gebruiken als “stok achter de deur” om aan de industrie te laten zien dat ze met een serieus voorstel moeten komen om prijsverlagingen door te voeren. De verlaging van de geneesmiddelenprijzen moet de kostengroei in de gezondheidszorg beperken. Dit jaar zou dat een besparing van vijfhonderd miljoen gulden moeten opleveren en zevenhonderd miljoen gulden voor de komende jaren.