Boeren eens met massale slacht kalveren

DEN HAAG, 28 MAART. De organisaties uit de kalverensector zijn het eens met de door het ministerie van Landbouw aangekondigde vernietiging van de ongeveer 64.000 Britse kalveren die op dit moment in Nederland zijn, hoewel dit uit gezondheidsoogpunt niet noodzakelijk is.

De schadeloosstelling van de eigenaren van de kalveren kost volgens minister Aartsen circa 55 miljoen gulden waarvoor nationale middelen zullen moeten worden aangesproken. “Het is triest, maar we hebben geen andere keuze. De consument in binnen- en buitenland moet er absoluut zeker van zijn dat hij vertrouwd vlees in handen heeft”, aldus een woordvoerder van de PVV. Volgens het PVV bestaat de zekerheid, dat de Britse kalveren in Nederland niet besmet zijn met BSE.

De eigenaren van de kalveren zullen waarschijnlijk de economische waarde van hun dieren, die kan oplopen tot 800 á 900 gulden, vergoed krijgen. Volgens een woordvoerster van de RVV is morgen pas meer duidelijkheid of de kalveren door een destructiebedrijf vernietigd worden of de vuilverbrander ingaan. Het destructiebedrijf Cebeson in Son en Breughel, dat kadavers verwerkt tot dierenmeel, zegt de kalveren niet te mogen verwerken.

De politiek heeft positief gereageerd op de maatregelen van het kabinet. De VVD noemt de maatregelen “verstrekkend, correct en netjes”. D66 vindt het tijd voor een wettelijke verplichting op het etiket het land van herkomst van het produkt te vermelden. Een meerderheid van de Kamer deelt die visie, zo bleek eerder.

De Europese Commissaris Franz Fischler (Landbouw) uitte gisteren echter kritiek op het Nederlandse besluit, en ook deskundigen achten de vernietiging van de dieren uit oogpunt van volksgezondheid of diergezondheid absoluut niet nodig. B. Schreuder, BSE-deskundige van het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) van het ministerie van Landbouw in Lelystad: “Alle kalveren uit Groot-Brittannië worden normaliter geslacht voor ze 26 weken oud zijn. Bij zulke jonge dieren is nog nooit een BSE-besmetting aangetoond. Als regel komen de dieren ook van Engelse bedrijven waar de afgelopen zes jaar geen gekkekoeienziekte is gesignaleerd. Daarbij komt nog dat er geen bewijs is dat de BSE-ziekte overerfbaar zou zijn van moederkoe op het kalf”, aldus Schreuder.

Het ministerie van Volksgezondheid roept producenten van levensmiddelen waarin Brits rundvlees is verwerkt uitdrukkelijk op deze uit de handel te nemen. Volgens staatssecretaris Terpstra komt deze oproep in feite neer op een verbod. Waar nodig zal de Inspectie Gezondheidsbescherming dan ook optreden, aldus Terpstra. Zij laat momenteel inventariseren in welke andere artikelen Brits rundvlees kan zijn verwerkt. Het gaat vooral om farmaceutische of cosmetische producten.