Alleen VVD toont interesse in 'flat tax'

DEN HAAG, 28 MAART. Het pleidooi om het belastingsysteem te vereenvoudigen door de loon-, inkomsten-, en vennootschapsbelasting af te schaffen en te vervangen door één belasting (de loonsom- en bedrijfsvermogensbelasting) wordt niet gesteund door de fracties van PvdA, VVD en D66. De regeringsfracties typeren het idee van prof. dr. F.H.M. Grapperhaus als “uitdagend” maar PvdA en D66 staan afwijzend tegenover zijn suggestie van één tarief. De VVD-fractie wijst één tarief niet bij voorbaat van de hand.

Volgens Grapperhaus is de bestaande inkomstenbelasting “volledig uitgewerkt”. “De inkomstenbelasting is van een belasting voor de rijken een volksbelasting geworden”, zei de voormalig KVP-staatssecretaris van financiën gisteren in een vraaggesprek met deze krant.

Grapperhaus pleit voor één belastingtarief; de Nederlandse equivalent van de flat tax. In de Verenigde Staten voerde Republikeinse presidentskandidaat Steve Forbes campagne voor één tarief in de inkomstenbelasting van 17 procent. De progressie zou met één tarief verdwijnen. Maar volgens Grapperhaus heeft in Nederland het progressieve belastingsysteem, de belasting wordt hoger naarmate het inkomen hoger is, nooit goed gewerkt. “We slagen er niet goed in de rijken goed aan te slaan.” Bij inkomens tussen de 50.000 en 150.000 gulden is de progressie verdwenen en is volgens de fiscalist al sprake van één tarief van 40.

“In Nederland hechten we aan een gelijkmatige inkomensverhouding en die realiseer je niet met één tarief”, zegt financieel woordvoerder G. Ybema (D66). Twee tarieven, bijvoorbeeld 30 en 50 procent, is volgens hem het maximaal haalbare. Zijn PvdA-collega R. van der Ploeg verwacht dat één belastingtarief tot Amerikaanse toestanden leidt “een tweedeling in de maatschappij: de rijken worden rijker, de armen worden armer. Een progressief belastingsysteem hoort bij een beschaafde samenleving.”

De VVD-fractie wijst één tarief niet bij voorbaat van de hand. “Als het resultaat van een drastische vereenvoudiging van de belastingen één of twee tarieven zijn dan staan wij daar niet afwijzend tegenover”, zegt fiscaal woordvoerder B. de Vries.