Slowaaks parlement neemt verdrag met Hongarije aan

BRATISLAVA, 27 MAART. Het Slowaakse parlement heeft gisteren het basisverdrag met Hongarije geratificeerd, zij het met toevoeging van twee belangrijke beperkende resoluties. Enkele uren eerder nam het parlement een fel omstreden Wet op de republiek aan, die door de oppositie wordt gezien als een serieuze inperking van de democratische vrijheden.

Het parlement keurde het basisverdrag met Hongarije goed met 119 stemmen voor, een tegen en negentien onthoudingen. De vertegenwoordigers van de Hongaarse minderheid onthielden zich van stemming. Het basisverdrag met Hongarije, dat onder andere de status van de Hongaarse minderheid in Slowakije regelt, werd al een jaar geleden gesloten, onder zware druk van de Europese Unie. Het parlement had de ratificatie herhaaldelijk uitgesteld, wegens verzet binnen de regerende Ccoalitie. Vooral de fel nationalistische Slowaakse Nationale Partij (SNS), maar ook velen binnen de grootste regeringspartij, de Beweging voor een Democratisch Slowakije, verzetten zich fel tegen de regulering van de status van de Hongaren in Slowakije.

Om aan die bezwaren tegemoet te komen en aldus de regeringsfracties achter het basisverdrag te krijgen werden twee beperkende resoluties ingediend en aangenomen. De eerste bepaalt dat de Hongaren aan het basisverdrag geen collectieve rechten kunnen ontlenen, de tweede bepaalt dat het basisverdrag de minderheid geen recht geeft op autonome structuren of statuten op etnische basis.

Delen van de oppositie in het parlement stemden met de regeringsfracties mee, maar maakten duidelijk dit met grote tegenzin te doen. De christen-democratische leider Carnogurský zei dat hij koos tussen twee kwaden, “ofwel ratificeren en tonen dat we Europese principes onderschrijven, ofwel afwijzen en daarmee tonen dat we goede betrekkingen met ons buren afwijzen.” Het Hongaarse parlement heeft het basisverdrag met Slowakije al vorig jaar geratificeerd.

Enkele uren eerder had het parlement de 'wet op de republiek' aanvaard. Deze wet voorziet in de vervolging van mensen die “van plan zijn” de constitutionele orde, de defensiecapaciteit of de onafhankelijkheid van Slowakije te ondermijnen. De wet voorziet ook in vervolging en bestraffing van mensen die “bewust valse informatie” over Slowakije verspreiden.

De wet is heftig gekritiseerd wegens de vage bewoordingen van de tekst, en het feit dat die veel lijkt op een soortgelijke wet waarmee de communisten in 1948 een eind maakten aan de vrijheid van meningsuiting in Slowakije. “Dit is geen wet voor de bescherming van de republiek, maar voor de bescherming van de nieuwe eigenaars van Slowakije”, aldus een lid van de oppositie. (Reuter, AP)