Robeco neemt belang in Smith

ROTTERDAM, 27 MAART. De Rotterdamse Robeco groep (beheerd vermogen van ruim 74 miljard gulden) neemt een belang van 40 procent in de Amerikaanse vermogensbeheerder Smith Graham & Company in Houston, Texas.

Dit heeft directievoorzitter dr. P. Korteweg van Robeco vanmorgen bekend gemaakt bij de presentatie van het jaarverslag van de belangrijkste beleggingsfondsen van de groep.

Niet bekend

Volgens Korteweg heeft Robeco de overname gedaan met het oog op de verdere mondialisering van de markt voor vermogensbeheer. Deze trend leidt tot verhevigde concurrentie en een dreigend overaanbod van vermogensbeheerders. Korteweg voorziet een sanering aan de aanbodzijde van deze markt.

De Robeco groep wil naar zijn zeggen uitgroeien tot een mondiale speler en zal daarom op zoek gaan naar buitenlandse partners. Robeco zoekt daarbij primair naar aansluiting op buitenlandse distributiekanalen voor beleggingsfondsen. In Nederland heeft de groep een alliantie met de Rabobank voor de verkoop van beleggingsprodukten, maar in het buitenland (Duitsland, Frankrijk) komt de groei moeizaam van de grond. Korteweg sluit niet uit in de VS ook nog een partner te zoeken op het gebied van aandelenbeleggingen.

Smith Graham is een zogeheten minority company (in dit geval een Afro Amerikaans bedrijf) dat op grond daarvan een bepaald contingement beleggingen toegewezen krijgt door professionele beleggers, zoals pensioenfondsen.