'Patiënten ook na sluitingstijd behandelen'

DEN HAAG, 27 MAART. Minister Borst (Volksgezondheid) overweegt toe te staan dat werknemers buiten de reguliere tijden in de gezondheidszorg medisch worden behandeld.

Borst kan er begrip voor opbrengen dat werkgevers klagen over het feit dat zieke werknemers op lange wachtlijsten moeten staan voordat ze kunnen worden geholpen. Borst zei dit gisteren tijdens de begrotingsbehandeling van VWS in de Eerste Kamer.

De minister streeft er naar de wachtlijsten in de gezondheidszorg terug te dringen. Die mogen volgens haar nooit zo lang zijn dat mensen gevaar lopen voor hun gezondheid. Vorig jaar trok het kabinet vijftien miljoen gulden uit om de wachttijden voor hartoperaties te verkorten. “Misschien moeten we dat dit jaar weer doen”, aldus Borst.

Zolang het probleem van de wachtlijsten niet is opgelost, wil Borst de mogelijkheid openen om tijdelijk te gedogen dat werkgevers hun werknemers 's avonds of in het weekeinde laten behandelen, zonder dat andere patiënten daar onder lijden. “Ik sta daar niet bij te juichen, maar we zijn aan het onderzoeken of daar afspraken over kunnen worden gemaakt”, aldus de minister. Ook zal er nog moeten worden gediscussieerd of die operaties binnen of buiten het ziekenhuisbudget vallen.

Afspraken over behandeling buiten de reguliere uren moeten volgens Borst in principe tijdelijk zijn en een beperkte omvang hebben. Dergelijke arrangementen mogen volgens de minister ook financieel nooit de overhand krijgen. De artsenorganisatie KNMG, ziekenhuizen en zorgverzekeraars zullen een referentiekader opstellen voor het opereren van werknemers op andere tijden.

Minister Borst zei gisteren verder dat het invoeren van eigen bijdragen voor ziekenfondspatiënten vanaf 1997 nog op problemen stuit in verband met de compensatie voor chronisch zieken. Mensen die drie jaar achter elkaar de maximale bijdrage van tweehonderd gulden betalen, zullen worden beschouwd als chronisch ziek en komen voor compensatie van die bijdrage in aanmerking. Borst wil echter dat chronisch zieken en minima meteen worden gecompenseerd, dus ook in de eerste drie jaar. Voor minima is dat geen probleem, maar het is nog niet duidelijk hoe al in de eerste drie jaar moet worden vastgesteld of iemand chronisch ziek is. Borst zei gisteren te verwachten dat het kabinet daar binnen enkele dagen uit is.

De compensatie zou moeten bestaan uit een verlaging van de nominale ziekenfondspremie. Deze premie wordt door de verzekeraars vastgesteld. Borst is daarover met hen in onderhandeling.