Netto winst Heijmans stijgt met 66 procent

Met een omzetgroei van 29 procent tot bijna 1,52 miljard gulden en een groei van de netto winst met 66 procent tot 32,7 miljoen gulden heeft het bouwconcern Heijmans wederom een goed jaar achter de rug. Voor 1996 rekent het bestuur op een voortgaande groei van de omzet en een duidelijk hoger resultaat.Het resultaat voor belasting steeg van 28,5 miljoen tot 51 miljoen gulden. Dat de netto winst daarmee geen gelijke tred hield, komt door de grotere belastingafdrachten. De fiscus streek 18,2 miljoen op tegen 8,8 miljoen in 1994.

De winst per aandeel nam met ruim 26 procent toe tot 10,01 gulden. Het aantal uitstaande aandelen nam met 780.768 stuks toe tot 3.262.902 door een emissie, het uitoefenen van opties en het opnemen van dividend in aandelen. Voorgesteld wordt het dividend te verhogen van 3,25 gulden tot 4 gulden, naar keuze in contanten of in agiostock.

Hoewel de marktvooruitzichten voor 1996 iets minder gunstig zijn dan vorig jaar denkt het bestuur toch dat de belangrijkste sectoren voor Heijmans (weg-, water- en woningbouw) goede perspectieven bieden. De orderportefeuille bevatte eind vorig jaar 0,9 miljard aan opdrachten en was daarmee ruimer dan ooit gevuld. Heijmans maakt een goede kans om over een kleine twee jaar de tunnel onder de Westerschelde te bouwen. Heijmans maakt deel uit van het consortium dat dit werk is gegund. Het wachten is op goedkeuring van het parlement. Het gaat om een bouwsom van 1,2 miljard, waarvan Heijmans ongeveer 300 miljoen voor zijn rekening kan nemen.