Moordenaar Rabin krijgt levenslang

TEL AVIV, 27 MAART. Een districtsrechtbank in Tel Aviv heeft vanmorgen Yigal Amir, de moordenaar van de Israelische premier Yitzhak Rabin, tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Voor de verwonding van een veiligheidsagent van Rabin tijdens de aanslag, die op 4 november vorig jaar in Tel Aviv na een grote vredesdemonstratie plaatshad, legde de rechtbank Amir nog eens zes jaar gevangenisstraf op. De drie rechters van de rechtbank kwamen unaniem tot het vonnis. De advocaten van Amir hebben vanmorgen al gezegd daartegen in hoger beroep te zullen gaan.

Volgens Edmond Levi, de voorzitter van de districtsrechtbank, heeft Amir met een “verbijsterende koelbloedigheid” Rabin vermoord om zo het vredesproces te stoppen. In het vonnis waarschuwde hij voor de gevaren die de Israelische maatschappij bedreigen door het debat over het vredesproces. Ook bepleitte hij een grondig onderzoek naar het onderwijssysteem waaruit “uitwassen” als Yigal Amir zijn voortgekomen. Hij legde er de nadruk op dat er in de joodse godsdienst geen aanknopingspunten zijn die als verklaring voor de moord op Rabin zouden kunnen dienen.

“Ik heb het voor het joodse volk en Erets-Israel (het land van Israel, red.) gedaan”, zei Yigal Amir staande toen de rechter hem in de zwaar bewaakte rechtszaal het laatste woord gaf. “Ik moest het doen hoewel het tegen mijn levensbeschouwing ingaat”, vervolgde hij. “De schade die Rabin aan het joodse volk heeft toegebracht, kan niet meer worden hersteld en wordt al gevoeld.” Hiermee refereerde Amir aan de recente zelfmoordaanslagen van de moslim-extremistische Hamas-beweging in Jeruzalem, Tel Aviv en Ashkelon. Volgens Yigal Amir was het uit de weg ruimen van Rabin ook noodzakelijk om een burgeroorlog in Israel te voorkomen.

Amir oefende scherpe kritiek uit op het verloop van het proces waarin zijns inziens geen aandacht is besteed aan de diepste beweegredenen voor zijn daad. Amir zei het slachtoffer te zijn geworden van een 'showproces'. De rechter had echter weinig geduld met de politieke uitleg die Amir wilde geven en onderbrak hem korzelig totdat hij hem uiteindelijk de mond snoerde. De rechtszitting werd vanmorgen rechtstreeks op de Israelische televisie uitgezonden.

Pagina 4: Doel aanslag was Rabin alleen te 'verlammen'

Tijdens de bepaling van de schuldvraag, die aan het bepalen van de strafmaat voor de moordenaar van Rabin voorafging, zei de voorzitter van de rechtbank dat Amir geestelijk gezond is en dus een straf kan dragen. Hij zou echter een “zwart-wit beeld” van de wereld hebben en overtuigd zijn van de juistheid van zijn aanslag op Rabin.

De rechter citeerde Amir, die had verklaard dat hij niets tegen Rabin als mens had en hem in de rug had geschoten om hem te verlammen. Doel was slechts geweest om Rabin, die Israel aan niet-joden zou hebben verkwanseld, uit te schakelen. Hij had echter ook overwogen Rabin in het hoofd te schieten. De rechter wees er voorts op dat Amir geen spijt heeft van zijn moordaanslag op Rabin. Tegen zijn vader zei Amir vanmorgen dat hij nog steeds volledig achter de aanslag staat. “Ik vroeg hem spijt te betuigen”, zei de vader in een vraaggesprek met de radio vanuit de rechtszaal. “Maar hij deed het niet. Hij is in het reine met zijn daad.”

Lea Rabin, de weduwe van premier Rabin, zei vanmorgen dat ze de eentonige en emotieloze manier waarop de rechter sprak niet kon aanhoren. “Ik kon er niet naar luisteren. Ik zette de radio en televisie af.” Over de strafmaat wilde ze niets zeggen omdat voor Yigal Amir geen normale menselijke normen gelden. “Ik heb geen wraakgevoelens”, zei ze.

    • Salomon Bouman