Minister hekelt nalaten van controle drugsnorm

DEN HAAG, 27 MAART. Minister Sorgdrager (Justitie) vindt de uitlatingen van de Nijmeegse burgemeester d'Hondt over de handhaafbaarheid van een lagere verkoopnorm voor softdrugs “een volstrekt verkeerd signaal” naar het buitenland.

De voorzitter van het beraad van korpsbeheerders zei in het weekeinde dat veel burgemeesters niet van plan zijn de politie de lagere verkoopnorm van vijf gram per klant in een coffeeshop te laten controleren omdat dat nauwelijks mogelijk is. De maximale hoeveelheid softdrugs die een coffeeshop mag verkopen is nu nog dertig gram. De verlaging van de verkoopnorm is bedoeld om drugstoeristen uit Duitsland, België en vooral Frankrijk te ontmoedigen naar Nederland te komen.

Sorgdrager en haar collega Dijkstal (Binnenlandse Zaken) lieten d'Hondt maandag al weten dat het Openbaar Ministerie, en niet de burgemeester, verantwoordelijk is voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Sorgdrager verwacht dat de korpsbeheerders daar serieus hun steun aan verlenen. “Het heeft te maken met geloofwaardigheid. Naar het buitenland toe, maar ook naar de eigen burgers”, aldus Sorgdrager.

Burgemeester d'Hondt liet Dijkstal gisteren per brief weten dat korpsbeheerders wel degelijk uitmaken voor welke zaken de politie wordt ingezet. d'Hondt hield vast aan zijn kritiek dat hij over te weinig agenten beschikt om te controleren of coffeeshophouders hun klanten niet meer dan vijf gram softdrugs verkopen. Minister Dijkstal: “De heer d'Hondt kan mij 84 brieven schrijven, maar het Openbaar Ministerie en niet de burgemeester gaat over handhaving van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Er kan geen misverstand over bestaan bij wie het gezag ligt: bij het OM.”

Minister Sorgdrager zei in haar reactie dat het signaal van de Nijmeegse burgemeester is overgekomen, als hij bedoelde dat hij meer politiemensen wil. Ook de Kamer wil dat het kabinet meer geld uittrekt voor politie en justitie om het verscherpte drugsbeleid uit te voeren. De Kamer ging vorige week op hoofdlijnen akkoord met de drugsnota van het kabinet. Sorgdrager gaat er vanuit dat de coffeeshops zich vrijwillig zullen houden aan de lagere verkoopnorm. De coffeeshops die zich niet aan de richtlijnen houden, zullen worden gesloten. Nederland telt nu naar schatting 1.200 coffeeshops.