'Metrolijn noord-zuid goed voor Amsterdam'

AMSTERDAM, 27 MAART. De aanleg van de 'Noord-Zuidlijn' is van vitaal belang voor de Amsterdamse binnenstad. Komt deze nieuwe metrolijn er niet, dan zal de binnenstad niet kunnen profiteren van de economische ontwikkeling aan de zuidkant van de stad en geleidelijk veranderen in een “zwart gat”.

Dit concludeert het KPMG Bureau voor Economische Argumentatie in een gisteren gepresenteerd rapport over de economische betekenis van de Noord-Zuidlijn, die Amsterdam-Noord via het centrum moet verbinden met Amsterdam-Zuid. Met de aanleg, waarmee in 1998 moet worden begonnen, is een bedrag gemoeid van 1,5 miljard gulden. De lijn zal dagelijks naar schatting 160.000 passagiers vervoeren.

De stad is de motor van economische groei, aldus het rapport, maar het is onmiskenbaar dat economische activiteiten zich voor een belangrijk deel aan de rand afspelen. Zo ontstaat het beeld “dat Amsterdam weliswaar een berg is in het economisch landschap, maar dat die berg bij nader inzien een krater bevat.” Alleen het bij elkaar houden van de stad en de randgebieden door een grofmazig en snel metronet, kan voorkomen dat de krater lava gaat spuwen en het stedelijk systeem desintegreert, aldus de onderzoekers. De Amsterdamse binnenstad heeft een grote aantrekkingskracht, maar is steeds moeilijker met de auto te bereiken. Typische 'centrum-voorzieningen' als bioscopen en theaters zoeken mede om die reden locaties in de periferie. Volgens het rapport kan deze trend met de aanleg van de Noord-Zuidlijn worden gekeerd. Gebeurt dat niet, dan zullen alleen nog de inwoners van Amsterdam de vruchten van het uitgaansleven plukken. Ook bestaat de mogelijkheid dat de Amsterdamse Effectenbeurs, in navolging van de grote banken, naar de Zuid-as verdwijnt.

Volgens de onderzoekers kan de Noord-Zuidlijn de werkgelegenheid in het centrum een belangrijke impuls geven. Het aantal arbeidsplaatsen daar bedraagt nu 75.900, ruim twintig jaar geleden was dat nog 173.200. De verwachting is dat ook Amsterdam-Noord economische vruchten zal plukken van de lijn. Hier ligt ruim 100 hectare bedrijventerrein dat de komende jaren op de markt kan worden gebracht. “Pogingen om nieuwe werkgelegenheidsfuncties in het gebied te ontwikkelen hebben in het verleden hinder ondervonden van de feitelijke en psychologische barrièrewerking van het IJ”, aldus het rapport. “Mits de verbindingen goed zijn is Noord een reële woonplek of zelfs overloopgebied voor de kantorenclusters rondom de stations Zuid/WTC en Sloterdijk.”