Lusteloze stemming geldmarkt houdt aan

AMSTERDAM, 27 MAART. Al enige tijd vertoont de geldmarktrente weinig beweging. De verslagweek vormt hierop geen uitzondering. Bij een rustige geldhandel week het daggeldtarief weinig af van de 3 procent die thans op speciale beleningen moet worden betaald en waren de schommelingen bovendien minimaal. Ook de termijntarieven lagen er praktisch onberoerd bij. Afgezien van het feit dat in ons land de geldmarkttarieven lager liggen dan in Duitsland, leek de Nederlandse geldmarkt een spiegelbeeld van de Duitse, waar de rente evenmin een systematische beweging onderging. De komende verslagweek wordt hier niet veel verandering in verwacht nu de Bundesbank bekend heeft gemaakt het repotarief op 3,3 procent te zullen handhaven. De zwakke conjunctuur en het gunstige inflatieklimaat wegen in Frankfurt blijkbaar niet op tegen de sterke geldgroeicijfers van de afgelopen twee maanden.

De lusteloze stemming ging in de verslagweek gepaard met een afname van de geldmarktkrapte. De besparing op het contingent, vorige week 2,9 procentpunt, liep op tot 3,6 procentpunt. Afgelopen maandag was 73,6 procent van de contingentsperiode verstreken terwijl maar 70 procent van de beschikbare faciliteit was verbruikt. Het grootste deel van de week waren de voorschotten in rekening courant steeds onder het gemiddeld toelaatbaar beroep gebleven. Dit laat onverlet dat op de verslagdatum de banken 712 miljoen gulden meer bij DNB onder deze regeling in het krijt stonden dan een week eerder. Dat hangt samen met een afname van de hoeveelheid bankbiljetten in omloop, ten bedrage van 207 miljoen gulden, en met de vermindering van het saldo van 's rijks schatkist met 3,7 miljard. Dit laatste op grond van betalingen die aan het einde van de maand gebruikelijk zijn. Op die verruimende mutaties heeft DNB langs twee wegen gereageerd. In de eerste plaats is de kasreserveverplichting voor het bankwezen, die eerder tot nul was gereduceerd, opgevoerd met 3.276 miljoen gulden. Daarnaast is een nieuwe speciale belening aan het bankwezen toegewezen, die 1.165 miljoen lager is dan de belening die op de vorige weekstaat (de verkorte balans van DNB )stond vermeld.

Vrijdag wordt een nieuwe kasreserve van kracht die ruim 400 miljoen lager is vastgesteld dan de huidige. Voor een deel zal de hiermee gemoeide verruiming teniet worden gedaan omdat DNB op die dag 2 miljard gulden ontvangt vanwege nieuw uitgegeven NBC's, en voor 1,77 miljard aan dit papier aflost. De verdere verkrapping die als gevolg van belastingafdrachten per eind maart wordt voorzien, zal met maatwerk in de speciale beleningen worden gecompenseerd. Ook van die faciliteit eindigt de huidige looptijd immers op de laatste werkdag van deze maand.

Bron: Economisch Bureau ING Groep