Kamer wil geen nieuwe reorganisatie bij politie

DEN HAAG, 27 MAART. De Tweede Kamer voelt er niets voor om de politie opnieuw te reorganiseren. Dit bleek gistermiddag tijdens een debat over een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over het functioneren van de politie.

De Kamerfracties van PvdA, CDA, D66 en GroenLinks zijn tegen een nieuwe reorganisatie. De fractie van de VVD wil, net als VVD-minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) het politiebestel zo snel mogelijk wijzigen als blijkt dat een dit jaar te houden evaluatie uitwijst dat dat nodig is.

D66-woordvoerder Scheltema vindt dat de laatste grootscheepse wijziging van het politiebestel, voltooid in april 1994, nog te kort geleden is om de korpsen nu al te veranderen. “We zijn net bezig”, zei Scheltema. Ook Van Heemst (PvdA) en Gabor (CDA) zien “geen noodzaak tot een nieuwe, ingrijpende reorganisatie”.

Een van de zaken waarover minister Dijkstal ontevreden is, is het 'beheer op afstand' ten aanzien van de politie. Hij vindt dat hij te weinig bevoegdheden heeft om de politie te dwingen meer agenten voor bijvoorbeeld milieu- of zedenzaken op straat te brengen als de Tweede Kamer daarom vraagt. “Ik moet steeds terug naar het departement om in de Politiewet op te zoeken wat ik kan als de Kamer meer milieupolitie of iets anders wil. Ik kan alleen een vriendelijk briefje naar de korpsen sturen”, aldus minister Dijkstal. “Het hart van het politiebestel en de verdeling van het geld ligt in de gemeenteraden, niet in Den Haag. Als ik mij met de districten bemoei, ga ik tegen de wet in.”

Dijkstal praat binnenkort met de korpsbeheerders van de vijfentwintig regio's over de problemen bij het politiebeheer. Dijkstal: “In het najaar komt het kabinet met zijn beoordeling van de knelpunten bij de politie. Dat kan leiden tot kleine of grote veranderingen in de wet. Ik wil er nu niet op vooruitlopen of we dan naar regionale of provinciale politie of nog iets anders toegaan. Maar wij komen elkaar in het najaar wel nadrukkelijk tegen.”

In zijn rapport stelde de Rekenkamer in december vorig jaar dat de politie slecht functioneert, met name op het gebied van de financiën, het personeelsbeleid en de informatie-uitwisseling. Toen eiste de Kamer maatregelen van minister Dijkstal, gisteren was de kritiek afgezwakt. Volgens de Kamer is sinds het onderzoek van de Rekenkamer, dat werd gehouden tussen eind 1994 en mei 1995, al het nodige ten goede veranderd bij de korpsen.