'Heffingen verschillen teveel'

DEN HAAG, 27 MAART. De onderlinge verschillen tussen de gemeentelijke heffingen zijn te groot. Staatssecretaris Vermeend (Financiën) zei gisteravond tijdens een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Veldhoven dat het kabinetsbeleid erop gericht is de “extreme verschillen” te verkleinen.

Vermeend denkt daarbij aan een andere verdeling van het gemeentefonds en door milieuheffingen (bijvoorbeeld voor vuilverbranding) naar elkaar te laten toegroeien, aldus de staatssecretaris.

De gemeentelijke heffingen bedroegen in 1990 in totaal 5,4 miljard gulden, tegen 9,2 miljard dit jaar. In 1990 waren deze heffing verantwoordelijk voor 10 procent van de totale inkomsten van de gemeenten; het belang steeg tot 16 procent in 1996. De stijging is volgens Vermeend onder meer een gevolg van de decentralisatie van beleid. De koopkrachteffecten van de heffingen liepen per gemeente sterk uiteen: van 2 procent van het besteedbaar inkomen in de goedkoopste gemeenten tot 5 procent in de duurste.

Vermeend wees erop dat de gemeentelijke heffingen een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij het debat over de koopkracht in Den Haag. Het effect is moeilijk te voorspellen. Zo ging het kabinet voor dit jaar uit van een stijging van 4,5 procent, de stijging bedraagt 7,5 procent.