'Crisis bij volkshuisvesting'; Tommel krijgt opnieuw kritiek PvdA en CDA

DEN HAAG, 27 MAART. Regeringsfractie PvdA en oppositiepartij CDA hebben gisteren in de Tweede Kamer opnieuw zware kritiek geuit op staatssectetarris Tommel (Volkshuisvesting).

“Voor ons is duidelijk dat er een zekere crisis binnen de volkshuisvesting is”, zei PvdA'er Duivesteijn. Volgens hem zijn er “behoorlijk wat vraagtekens over het functioneren van de staatssecretaris in relatie met de Tweede Kamer”. De bewindsman van D66 moet zich volgens Duivesteijn afvragen “hoe hij het vertrouwen kan winnen of herstellen, hoe hij de steun kan vergroten”.

CDA'er Esselink constateerde dat anderhalf jaar 'paars' volkshuisvestingsbeleid met Tommel aan het roer tot veel verwarring heeft geleid bij huurders, verhuurders en investeerders. “Wij zijn beland in een situatie waarin niemand meer gelukkig is.”

Organisaties van verhuurders en huurders namen vanochtend overigens afstand van de kritiek in de Tweede Kamer dat er een crisis zou heersen in de volkshuisvesting. Dat er wel sprake is van verwarring en onduidelijkheid is niet alleen aan Tommel, maar zeker ook aan de Tweede Kamer te wijten, aldus de Nationale Woningraad en de Woonbond.

Kamerlid Esselink stelde gisteren dat “de zwaksten” in de maatschappij het slachtoffer zijn van de verwarring. “Zij betalen de tol: een te hoge huur en een te lage individuele huursubsidie.” Esselink beweerde dat de sector volkshuisvesting niet meer weet wat zij aan het ministerie van VROM heeft. Tommel noemde dat “volstrekte onzin”.

Aanleiding voor het debat was het besluit dat de Eerste Kamer door toedoen van de VVD en het CDA binnenkort zal nemen om een wetsvoorstel te verwerpen dat voorziet in versterking van de rechten van huurders bij huurverhogingen. Dit voorstel was eerder unaniem door de Tweede Kamer aangenomen.

Ook van coalitiepartner VVD kreeg staatssecretaris Tommel gisteren in de Tweede Kamer aanmerkingen. “Het verdriet de VVD-fractie zeer dat bij VROM in zijn algemeenheid de dingen zo lang duren”, zei Hofstra. De kleinere oppositiefracties GroenLinks en Socialistische Partij (SP) hebben zware kritiek op Tommel. De SP wil een parlementair onderzoek naar het beleid van Tommel en diens voorganger, de huidige fractieleider Heerma van het CDA.

En passant nam de Kamer gisteren wel twee voorstellen aan van de staatssecretaris die onder meer voorzien in een verhoging van de individuele huursubsidie per 1 juli. Tommel constateerde gisteren dat de nederlaag die hij in de Eerste Kamer dreigt te lijden, zijn eerste is. Hij zei na afloop van het debat de kritiek van de Tweede Kamer “buitengewoon vervelend” te vinden en zich af te vragen of hij altijd wel “redelijk” werd bejegend.

Over het volkshuisvestingsbeleid is de Tweede Kamer zelf, de coalitiepartners in het bijzonder, ook verdeeld. Zo wezen VVD en D66, evenals het CDA, gisteren een suggestie af van de PvdA om de maximale huurverhoging dit jaar te beperken tot 5 in plaats van 6 procent.

Ook een initiatief-wetsvoorstel van Duivesteijn dat de medezeggenschap van huurders verregaand regelt, kan in de Tweede Kamer op weinig steun rekenen. De VVD'er Hofstra riep zijn PvdA-collega op zijn inspanningen op dit gebied te staken. Hij vond het zonde van de tijd.