Burger nauwelijks op de hoogte van 'Maastricht 2'

BRUSSEL, 27 MAART. De Europese burger is nauwelijks op de hoogte van de intergouvernementele conferentie (IGC) over de aanpassing van het verdrag van Maastricht die vrijdag in Turijn begint. Op de vraag 'Zegt IGC, of voluit intergouvernementele conferentie, u iets?' antwoorrdde slechts 15 procent van de Euroburgers bevestigend. De enquête, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, werd gisteren door verantwoordelijk commissaris Marcelion Oreja gepresenteerd.

In Nederland weet slechts 10 procent van de bevolking dat de IGC, die volgend jaar onder Nederlands voorzitterschap moet worden afgerond, deze week begint. De Belgen zijn van alle ondervraagden het slechtst op de hoogte van de IGC: 9 procent weet hier dat de IGC begint. De Denen zijn met 37 procent de best geïnformeerde Europeanen. Commissaris Oreja verklaarde de goede score in Denemarken aan de twee Deense referenda over de Europese Unie, die in 1992 en 1993 plaatshadden. “Daardoor weten de Denen naar verhouding meer over zaken van Europees belang”, aldus Oreja. De commissaris noemde de lage algemene score “zorgwekkend”. Hij pleitte gisteren voor “betere inspanningen om dit lage niveau van kennis te veranderen”.