België reageert verontwaardigd op Franse controles

BRUSSEL/DEN HAAG, 27 MAART. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Johan vande Lanotte, reageert verontwaardigd op het Franse besluit de controles aan de grenzen met België en Luxemburg te handhaven. “We gaan zeker niet zwichten voor Franse druk”, aldus de minister gisteren tijdens een speciaal voor dit onderwerp ingelaste persconferentie. “Ik speel niet langer mee met het politieke spelletje van Frankrijk.”

Frankrijk kondigde maandag aan dat het wel de controles aan de grenzen met Spanje en Duitsland opheft, zoals is bepaald in het Verdrag van Schengen, maar de controles aan de noordgrenzen handhaaft uit onvrede met het Nederlandse drugsbeleid. De formele reden die Parijs opgeeft, is dat met België en Luxemburg eerst samenwerkingsakkoorden moeten worden gesloten en dat vooruitgang moet worden geboekt in het 'drugsdossier'.

“Als Parijs de grenscontroles met ons land wil behouden, is dat zijn zaak”, aldus de Belgische minister. Volgens hem zijn de Franse grenscontroles duur en stellen ze weinig voor. “Ik heb ze zelf getest. In jeansbroek en zonder dienstwagen heb ik onlangs verschillende keren de Franse grens overgestoken. Geen enkele keer ben ik gecontroleerd. En zeg nu niet dat ik er niet verdacht uitzie.”

In de Franse Senaat bleek gisteren dat Frankrijk de controle langs de Frans-Italiaanse grens ook zal verscherpen. Aan de grenzen met België en Frankrijk houdt Frankrijk vast aan directe controle “zolang Nederland niet de maatregelen neemt om de produktie in te dammen en de activiteiten van coffeeshops te beperken”, aldus onderminister Barnier (Europese Zaken) gisteren in de Senaat.

De betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland staan al enige tijd op scherp. Premier Kok wees er gisteren op dat pogingen de betrekkingen over het drugsbeleid te de-escaleren alleen zinvol zijn als beide landen “respect hebben voor elkaars wetgeving”. Kok zei dit in antwoord op vragen van het Kamerlid De Hoop Scheffer (CDA). Normalisering kan alleen als het van twee kanten komt, aldus Kok. De Hoop Scheffer stelde de minister-president voor met stille diplomatie de betrekkingen te verbeteren.

Pagina 3: CDA vreest nadelig effect voor export naar Frankrijk

Kok onderschreef de waarde van stille diplomatie, maar stelde tegelijkertijd dat een dergelijke benadering pas effect heeft als Frankrijk het Nederlandse drugsbeleid inhoudelijk respecteert. Volgens Kok is toenadering moeilijk zolang Frankrijk denkt te kunnen bepalen hoe het Nederlandse drugsbeleid eruit ziet. “De Franse president kan u niet dicteren hoe wat u moet vinden”, zei Kok tegen de Tweede Kamer.

Volgens het CDA is snel handelen vereist. De huidige spanningen tussen beide regeringen kunnen nadelige gevolgen hebben voor de Nederlandse export naar Frankrijk, aldus De Hoop Scheffer, die zei dat hij daarover geluiden had opgevangen van de werkgeversorganisatie VNO-NCW.

De formuleringen in de Franse Senaat gisteren waren verzoenender dan de taal in het rapport van senator Masson, die in een vorige week gepubliceerd rapport aanstuurde op een Europees isolement van Nederland. Hij ontkende gisteren op de Nederlandse televisie dat hij het omstreden woord 'narco-staat' in zijn rapport heeft gebruikt. Het staat op bladzijde 16, in het samenvattende hoofdstuk III. Le cas particulier des Pays-Bas (Het bijzondere geval Nederland). Op bladzijde 23 begint het uitvoeriger verslag van zijn bevindingen.

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Vande Lanotte, zei gisteren over het Nederlandse drugsbeleid: “Het is waar dat we het Nederlands drugsbeleid ooit bekritiseerd hebben. Maar de nieuwe Nederlandse drugsnota houdt veel verbetering in.” Hoewel België het niet helemaal eens is met het Nederlandse beleid, aldus de minister, werkt het goed samen met Den Haag, bijvoorbeeld op het gebied van grensoverschrijdende achtervolging en aanhouding.

Het ontbreken van Frans-Belgisch samenwerkingsakkoorden is volgens Vande Lanotte niet te wijten aan België, maar aan de traagheid van de Franse instanties. “Wij hebben ons deel van het werk gedaan, het is nu aan de Fransen om iets te ondernemen.” België is bereid om, zoals Parijs heeft voorgesteld, op 16 april zo'n akkoord te ondertekenen, mits is voldaan aan een aantal voorwaarden. België vraagt met name dat een werkgroep in het leven wordt geroepen over het recht van vervolging van Belgische agenten op Frans grondgebied.

De Belgische minister haalde gisteren fel uit naar het Franse drugsbeleid. Ondanks alle maatregelen zijn de resultaten maar matig, stelde hij. “Frankrijk is een groot land, dat zal president Chirac toch toegeven. Wel, het boekt een abominabel resultaat qua drugsvangsten. Als klein landje vangen wij er veel meer.”