Zuid-Holland trekt handen af van megabioscoop Rivium

ROTTERDAM, 26 MAART. De provincie Zuid-Holland zal niet meewerken aan het plan van de gemeente Capelle aan de IJssel om een megabioscoop te bouwen op het bedrijventerrein Rivium bij de Brienenoordbrug.

Daarmee lijkt de megabioscoop definitief van de baan. In een vandaag verzonden brief schrijven Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dat “een megabioscoop vanwege de aantrekkingskracht en het te verwachten effect op de bestaande voorzieningen in principe slechts aanvaardbaar is op locaties binnen de centra van grootstedelijke gebieden”. Rivium valt niet onder die definitie.

De megabioscoop moest deel moeten uitmaken van 'Riviaforum', een zogenoemd 'recreatieplein' met ondermeer een ijshal, een skipiste en een hal voor computerspelletjes. Daarvoor moet Capelle zijn bestemmingsplan en de provincie het streekplan wijzigen. Met de brief geeft Zuid-Holland te kennen daar niet aan mee te werken als Capelle op een megabioscoop blijft mikken. Daaronder verstaat de provincie complexen van drie- tot achtduizend stoelen, verdeeld over twaalf tot twintig zalen of meer. Op Rivium mag slechts een 'multiplex' gebouwd worden, een complex van twee- tot drieduizend stoelen en acht tot twaalf zalen.

Capelle aan de IJssel stond op het punt een contract met het Belgische bioscoopconcern Decatron te tekenen over de bouw van een megabioscoop van 3.500 stoelen en zestien zalen. Het gaat om een investering van circa 62 miljoen gulden. Bij gebleken succes zou de megabioscoop mogen doorgroeien naar vijfduizend stoelen. Decatron wilde nog geen commentaar geven op de stap van de provincie. Naar verwachting zal het concern zich terugtrekken als het aan een maximum van drieduizend stoelen wordt gebonden. Het Belgische megabioscoop-concept gaat uit van ten minste zestien zalen, zodat het hele lopende filmaanbod vertoond kan worden. Eerder wilde men op Rivium zelfs een complex van achtduizend stoelen en 24 zalen.

Bij een soortgelijk conflict rond Amsterdam, waar Decatron in randgemeente Diemen ook een megabioscoop wilde bouwen, trok het concern zich vorig jaar terug toen bleek dat de provincie alleen een bescheiden complex toestond.

Wethouder Doodkorte van Capelle reageert furieus op de stap van Zuid-Holland. Hij noemt de gang van zaken “volstrekt mafioos” en vermoedt kwaad spel tussen Rotterdam en de Zuidhollandse PvdA-gedeputeerde Wolf van ruimelijke beleid.

Prof. dr. A. van der Zwan schreef in december in een advies aan Zuid-Holland dat tussen Rotterdam en Capelle oude afspraken bestaan dat Rotterdam eerst een multiplex in het centrum mocht realiseren. Daarna was Capelle aan de beurt op Rivium en zou Rotterdam zich voorlopig onthouden van de bouw van een tweede multiplex in Rotterdam-Zuid.

In de afgelopen twee jaar onstond er echter een diepgaand conflict tussen stad en de randgemeente over omvang van het bioscopencomplex in Capelle. Beide partijen vroegen onafhankelijk advies van Zandvoort Kappelhoff Advies. Die concludeerde in augustus dat de markt ruimte boodt aan een megabioscoop van vijfduizend stoelen. Rotterdam vond deze inschatting “te optimistisch”, maar wethouder Kombrink bood Capelle bij wijze van compromis aan een complex van 3.500 stoelen te laten bouwen en zelf de ontwikkeling van multiplex-bioscopen in Rotterdam-Zuid stil te leggen. Capelle ging daar niet op in. Vorige week besloten beide gemeenten onafhankelijk van elkaar hun eigen bioscopencomplexen te ontwikkelen en de markt verder haar werk te laten doen. Capelle in overeenstemming met Decatron de megabioscoop inmiddels laten inkrimpen tot 3.500 stoelen.

Morgen opent Pathé een multiplex-theater van 2.700 stoelen op het Schouwburgplein in het centrum van Rotterdam. Vandaag ging de gemeenteraad akkoord met de bouw van een tweede multiplex van twaalf zalen door Pathé op het nog te ontwikkelen Piet Smit-terrein bij voetbalstadion de Kuip. Volgens de Rotterdamse wethouder Kombrink is dit complex van cruciaal belang voor het hele bouwproject, waarvoor Rotterdam een subsidie van vijf miljoen van de EU ontvangt.

Het verbod van de provincie betekent dat bioscopenconcern Pathé ook in Rotterdam de bijna-monopolist blijft. Het bedrijf heeft vandaag laten weten graag met Capelle te willen praten over de realisering van een derde multiplex-theater in de buurt van Rivium. Doodkorte van Capelle laat weten daar voorlopig niets voor te voelen, omdat hij nog met Decatron in onderhandeling is.

    • Coen van Zwol