Winst bouwbedrijf HBG vorig jaar 2,2 pct omhoog

RIJSWIJK, 26 MAART.Het aannemingsbedrijf Hollandsche Beton Groep (HBG) heeft in 1995 een netto winst gemaakt van 104,1 miljoen gulden. Dat is 2,2 procent meer dan in 1994 (101,8 miljoen gulden). De omzet nam af met 6,2 procent tot 5.454 miljoen gulden (1994: 5.815 miljoen gulden). De dalende omzet is het gevolg van de lagere koers van dollar en pond en van het afstoten van enkele bedrijven.

Ir. N. de Ronde Bresser, voorzitter van de raad van bestuur van HBG, noemde 1995 “een redelijk succesvol jaar”. Het goede resultaat van 1994 heeft HBG weten vast te houden en voor dit jaar heeft het bouwconcern “een betere uitgangspositie”, aldus de Ronde Bresser. “Er is een betere werkvoorraad, die ook beter is van kwaliteit.” De werkvoorraad ultimo 1995 was 4.503 miljoen gulden (1994: 4.331 miljoen gulden).

Ondanks de aantrekkende economie in Noordwest-Europa blijft de bouw in Duitsland en Engeland sterk achter. Van de totale omzet van HBG wordt 40 procent gerealiseerd in Nederland, 22 procent in Engeland, 13 procent in Duitsland, 11 procent in België en Ierland. De resterende 14 procent omzet wordt buiten Europa gerealiseerd. In Duitsland en Engeland is er een forse overcapaciteit op de bouwmarkt en staan de marges onder druk. De Ronde Bresser: “In Engeland kunnen we net het hoofd boven water houden, het is daar wachten op betere tijden.” Overigens wil HBG zijn positie in Engeland wel versterken door bedrijven over te nemen. De vraagprijs is nu heel wat redelijker dan vijf jaar geleden, aldus De Ronde Bresser, maar er lopen op dit moment geen concrete onderhandelingen. Financieel directeur mr. D. Sinnighe Damsté wees in dit verband op het grote eigen vermogen van 871 miljoen gulden. De rente is op dit moment zo laag dat het extra aantrekkelijk wordt om bedrijven over te nemen. Dat past ook in de lange-termijnstrategie van HBG, dat een grote en belangrijke speler wil zijn op de Europese markt.

Uitgesproken somber toonde De Ronde Bresser zich over de ontwikkelingen in Duitsland. “Daar is de bouwmarkt aan het omslaan, dat is verontrustend. Daar wordt nu een daling van de omzet verwacht die enige jaren zal duren.”

Buiten Europa zijn de marges veel beter, en ook over de baggersector is HBG tevreden. Hoewel in de baggerij de omzet met 20 procent is gedaald, is de winstgevendheid “zeer goed”, aldus de HBG-topman.

HBG gaf vorig jaar 30 miljoen gulden uit aan reorganisaties, en over het probleem met het ontzette gebouw voor de Bondsdag in Bonn wordt nog steeds overleg gevoerd met de Duitse overheid.

Voorgesteld wordt een dividend van 12,80 gulden per aandeel, hetzelfde als in 1994. Aandeelhouders kunnen, anders dan in voorgaande jaren, kiezen voor een dividend in gewone aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve.