Van Dorp voorziet groei en winstverbetering

De Van Dorp Groep, leverancier van kantoorartikelen, verwacht op grond van reorganisatiemaatregelen en de goed gevulde orderportefeuille, dat omzet en bedrijfsresultaat dit jaar zullen toenemen. Dat staat in het vandaag verschenen jaarverslag van de onderneming.

Hoewel de verwachtingen voor de drie sectoren (papierwaren en kantoor- en schrijfartikelen, agenda's en medische toeleveringsprodukten) afzonderlijk positief zijn, blijven omzet en resultaat volgens Van Dorp sterk afhankelijk van de hoogte van de grondstoffenprijzen, met name papier, en de ontwikkelingen op de markten waarop de verschillende dochterbedrijven actief zijn.

Vorig jaar kampte Van Dorp met een winstdaling. Het netto resultaat liep terug van 3,8 miljoen gulden in 1994 tot 2,5 miljoen vorig jaar, zo maakte het bedrijf eind februari bekend. De omzet steeg licht tot 251,7 miljoen gulden.

Voornaamste oorzaak voor de winstdaling vormden onvoorziene problemen bij de twee jaar geleden overgenomen agendafabriek Van Rijmenam. Deze dochteronderneming nam vorig jaar te veel opdrachten aan, waardoor produktieproblemen ontstonden. De omzet bij Van Rijmenam steeg in guldens gemeten nog wel met 10 procent, maar het bedrijf raakte door hoge extra kosten in de rode cijfers.

Volgens de directie van Van Dorp hield dit onder andere verband met een falend management-informatiesysteem. Halverwege dit jaar stelde het moederbedrijf bij Van Rijmenam een interimmanager aan om de produktieorganisatie door te lichten en te stroomlijnen.

In hoeverre de situatie bij de agendaproducent is verbeterd zal volgens een woordvoerster van Van Dorp pas blijken in de tweede helft van het jaar. “De eigenlijke produktie van agenda's heeft plaats in de tweede helft van het jaar. Pas dan wordt duidelijk wat het resultaat is.” Van Dorp presenteert zijn cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar op 11 april tijdens de aandeelhoudersvergadering.